Seime vyko valstybinės lietuvių kalbos statuso 100-mečio minėjimas. Ačiū Seimo Švietimo ir mokslo komitetui, Valstybinės lietuvių kalbos komisijai, jos pirmininkui Audriui Antanaičiui už surengtą prasmingą šventę ir priminimą apie tūkstantmetę praeitį turinčią mūsų kalbą, kuri 1922 m. Steigiamojo Seimo priimtoje pirmojoje Lietuvos Valstybės Konstitucijoje pirmą kartą istorijoje buvo paskelbta valstybine kalba.
Apie būtinybę ugdyti pagarbą kalbai bei supratimą, kad kalba yra tautos jungiančioji grandis ir valstybės pamatas, kalbėjo minėjimo dalyviai. Pagarba kiekvienam, kuris gerbia ir puoselėja valstybinę lietuvių kalbą, kuris ją saugo. Prisiminkime visus, kurie aukojosi dėl mūsų kalbos išlikimo. Prisiminkime ir Mikalojaus Daukšos žodžius: „ Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink ją – sunaikinsi santaiką, vienybę ir gerovę. Sunaikink ją – užtemdysi saulę danguje, sumaišysi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę.“