Seime, Jono Pauliaus auloje, rugsėjo 16 d. buvo atidaryta šiauliečio fotomenininko Ričardo Dailidės paroda, skirta Šv. Jono Pauliaus II metams paminėti.
Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius metus yra paskelbęs šventojo Jono Pauliaus II metais pabrėždamas, kad „šventasis Jonas Paulius II – pirmasis Lietuvą aplankęs popiežius; jo vizitas 1993 metais suteikė didelę moralinę ir diplomatinę paramą nepriklausomybę atgavusiai Lietuvai, sustiprino tautos dvasią ir vienybės siekį“.
Man ir kolegai Stasiui Tumėnui buvo didžiulė garbė būti šios parodos Seimo iniciatoriais. Atidarymo metu džiaugiausi paroda ir jos unikalia erdve, priminiau popiežiaus žodžius „kad tikėjimas mums duoda sparnus ir didelę išgyvenimo viltį“. S. Tumėnas dėkojo autoriui R. Dailidei, aptarė jo fotografijų detales ir pažymėjo, kad nuotraukos primena „mūsų naujųjų amžių istoriją, kurioje ypatingą vietą užima popiežius Jonas Paulius II“.
Parodos autorius R. Dailidė jautriai pristatė savo parodą, pasidalijo priminimais, citavo popiežiaus žodžius, kad „pusė jo širdies yra Lietuvoje, pusė – Lenkijoje“; fotomenininkas iškėlė idėją, kad galėtume sukurti skulptūrą, įamžinančią visas ganytojiškas popiežiaus Jono Pauliaus II keliones pasaulyje.
Sveikinimo žodžius susirinkusiesiems tarė Vilniaus arkivyskupijos vyskupas Darius Trijonis, kuris atkreipė dėmesį į popiežiaus asmenybės paprastumą, kuklumą, kvietė atverti širdis, „pastebėti šiose nuotraukose užfiksuotas ypatingas akimirkas, kai jis lankėsi Lietuvoje“.
Seimo laikinosios Maldos grupės kapelionas kunigas Bernardas klausė susirinkusiųjų, ko mes atėjome, ko prašome, ko tikimės. Jis ir atsakė: „vis tiek kiekvienas atėjome turėdami kažkokias intencijas širdyje“, o vėliau visus pakvietė bendrai maldai.
Prasmingame renginyje dalyvavo Seimo nariai Antanas Vinkus, Robertas Šarknickas, Liudas Jonaitis, Rimantas Jonas Dagys, Egidijus Vareikis, Česlavas Olševskis. Fotomenininkas Vladislavas Rimantas Dichavičius pasveikino kolegą R. Dailidę, autentiškai kalbėjo apie ypatingus žmones, mūsų atramos taškus, tikrus vardus ir tikrą dokumentiką.
Ričardo Dailidės fotografijos Lietuvos žmonėms ir pasauliui primena popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Kryžių kalne, jo dvasinius išgyvenimus ir padėką lietuvių tautai už tikėjimo tvirtybę ir patirtas kančias. R. Dailidės fotografijos liudija dvasinį pakilimą, kuris buvo apėmęs visą Lietuvą, kuriai moralinis ir įkvepiantis popiežiaus palaikymas buvo ir tebėra labai svarbus.
Paroda parlamente, Jono Pauliaus II auloje, bus eksponuojama iki rugsėjo 30 d.