Seime buvo pristatyta knyga „Šimtmečio žiedas. Mano laiškas Lietuvai“ skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Pasaulio lietuvių metams.

Pristatyme dalyvavo idėjos autorė ir knygos sudarytojos Aurelija Davydavičienė ir Žydrė Dargužytė-Černiauskė, redaktorė Danguolė Andrijauskaitė, asociacijos „Vilniaus dzūkuliai“ bei Lietuvos universitetų Moterų asociacijos nariai, laiškų autoriai, knygos rėmėjai.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga VšĮ sveikatos centras „Amžinoji sandora“ pakvietė parašyti laišką Lietuvai. Taip buvo sukurta ir išleista knyga „Šimtmečio žiedas. Mano laiškas Lietuvai“ – unikalus leidinys, valstybės istorijos, kultūros, kalbos, tradicijų, istorinio paveldo ir dabarties atspindys.

Renginyje kalbėjęs Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis sakė: „Susipažinau su įvairiausiais kreipiniais, kuriuos lietuviai naudoja rašydami laiškus savo šaliai: Lietuva, Tėvyne, sengalvėle, tėviške, Lietuvėle, gimtine, svajonių Lietuva, mūsų Valstybe ir kt. Šioje knygoje į mūsų šalies žmones kreipiasi ir Šventasis tėvas Popiežius Pranciškus, viešėjęs Lietuvoje praeitų metų rugsėjį. Tuomet atvažiavęs jis sveikino Baltijos šalių šimtmečio proga ir teigė, kad savo vizitu tikisi pagerbti aukas, kurios atnešė šių dienų laisvę mūsų valstybėms. Laisvė yra turtas, kurį reikia saugoti ir perduoti ateities kartoms. Tikiu, kad ši knyga yra ta skrynia, kurioje ilgiems laikams išliks lietuvių meilė jų Tėvynei, tėviškei, gimtinei, sengalvėlei Lietuvai.“

Knygoje, kuri buvo atvira visiems autoriams, iš viso yra 500 laiškų, 120 piešinių ir profesionalių menininkų darbų reprodukcijų, 850 nuotraukų ir 20 vaizdo siužetų. Net 150 laiškų gauta iš pasaulio lietuvių bendruomenių (Australijos, Danijos, Italijos, JAV, Kanados, Lenkijos, Nyderlandų, Rusijos, Švedijos, Vokietijos ir kt.). Nuotraukose ir tekstuose atspindėta kultūrinio ir visuomeninio Lietuvos gyvenimo panorama: Šventojo Tėvo Pranciškaus vizitas 2018-ųjų rugsėjį, jubiliejinės Vasario 16-osios švenčių akimirkos Lietuvoje ir pasaulyje, akcija „100 Vilniaus laužų“, skulptūros „Laisvės karys“ Kaune ir paminklo J. Zvartendijkui – Nyderlandų Karalystės garbės konsului Lietuvoje 1940 m. – atidengimas, Dainų šventės „Vardan tos…“ akimirkos, „Kultūros sostinė 2022“ ir kiti renginiai.

Knygos pristatymo Seime šventėje skambėjo dainininko Arvydo Paulausko atliekamos dainos, ištraukas iš knygos skaitė aktoriai Kristina Kazakevičiūtė ir Stanislovas Nacius.

Knygą „Šimtmečio žiedas. Mano laiškas Lietuvai“ galima skaityti kaip tautos istorijos ir kultūros metraštį, džiaugtis ir cituoti prasmingus žodžius. Pvz., knygoje yra ir ištrauka iš Popiežiaus Pranciškaus pasakytos kalbos 2018 m. rugsėjo 23 d. „Viešpatie, te Lietuva būna vilties švyturys. Kad būtų veiklios atminties žemė, atnaujinanti įsipareigojimą pasipriešinti bet kokiai neteisybei. Skatinanti kūrybinius siekius apginti visų žmonių, ypač bejėgių ir pažeidžiamųjų, teises. Ir kad būtų sutaikinimo ir skirtingumų harmonijos mokytoja.“

Ši knyga – puiki dovana bibliotekoms ir mokykloms. Skaitydami šią knygą tikiuosi dar labiau pajausime lietuvybės svarbą.

Parengta pagal LRS Informacijos ir komunikacijos departamento informaciją