Lapkričio 5 d. Šiaulių mero Artūro Visocko iniciatyva Seime surengiau spaudos konferenciją „Aukštojo mokslo problematika Šiaurės Lietuvoje“. Spaudos konferencijoje taip pat dalyvavo Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas akad. Eugenijus Jovaiša, Švietimo, mokslo ir sporto viceministras prof. Valdemaras Razumas, Seimo narys dr. Stasys Tumėnas, Laikinai einantis Šiaulių universiteto rektoriaus pareigas prof. dr. Darius Šiaučiūnas,  Šiaulių universiteto Finansų tarnybos vyriausioji ekonomistė dr. Dovilė Ruplienė.
Pradėdama spaudos konferenciją atkreipiau dėmesį į tai, kad visiems dalyvaujantiems joje yra labai svarbi Šiaurės Lietuvos universiteto ateitis. Priminiau, kad 2017 m. birželio mėn. Seimas priėmė sprendimą dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo, kuriuo įteisino Šiaurės universiteto regiono svarbą Lietuvai, o 2018 m. Seimas nusprendė pradėti reorganizacijos procesą prijungiant Šiaulių universitetą prie Vilniaus universiteto, nurodant konkrečias datas iki kada ir kokiomis sąlygomis reorganizacijos procesas turi vykti. Tačiau Seimo sprendimai iki šios dienos neįgyvendinti. Po užsitęsusios tylos Švietimo, mokslo ir sporto ministro bei viceministro, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko, ir Seimo narių iniciatyva spalio 31 d. Vilniaus ir Šiaulių universitetai pasirašė ketinimų protokolą. Ketinimų protokolas toli gražu ne jungtinės veiklos sutartis, tačiau tikime, kad jis virs „kūnu“.
Konferencijos metu, Šiaulių miesto savivaldybės meras Artūras Visockas priminė, jog praėjusio mėnesio pabaigoje kreipėsi į pirmuosius valstybės asmenis, Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą ir Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį su prašymu užtikrinti tinkamą aukštojo mokslo finansavimą bei inicijuoti procesus, kurie leistų aukštajam mokslui išlikti regionuose. Mero įsitikinimu, universitetinių studijų Šiaurės Lietuvos regione tęstinumui būtinas papildomas / tikslinis aukštojo mokslo finansavimas, todėl Šiaulių universitetui turi būti skiriama ilgalaikė papildoma finansinė pagalba, sudarant galimybes įgyvendinti aukštojo mokslo strateginius tikslus.
Artūras Visockas taip pat pažymėjo, jog Šiaulių universitetui šiais metais teko vos 1,4 proc. (2,8 mln.) iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Lietuvos valstybiniams universitetams skiriamo 195 mln. eurų finansavimo. Didžiausiam šalies universitetui paskiriama daugiau nei trečdalis visos sumos – 32,3 proc., o šeši mažesnieji universitetai dalijasi tik 16 proc.
Laikinai einantis Šiaulių universiteto rektoriaus pareigas prof. dr. Darius Šiaučiūnas, pateikdamas tolimesnį Šiaulių universiteto veiksmų planą, priminė, kad spalio 31 d. pasirašytame ketinimų protokole aiškiai nurodytos datos dėl universitetų reorganizacijos perspektyvų. Šiaulių universitetas iki lapkričio 30 d. turi parengti aiškų finansinės veiklos dokumentais pagrįstą finansavimo poreikį Šiaulių universitetui. Iki 2020 m. vasario 1 d. parengti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos raidos planą, o iki 2020 m. kovo 1 d. parengti ir pasirašyti jungtinės veiklos sutartį.
Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas akad. Eugenijus Jovaiša pažymėjo, kad niekam nekyla klausimų dėl Šiaulių universiteto būtinumo Šiaurės Lietuvoje. Komiteto pirmininkas pritarė nuogąstavimams dėl universitetų reorganizacijos proceso vilkinimo, nors Seimas buvo priėmęs aiškius sprendimus. Akad. Eugenijus Jovaiša priminė: LR Seimo atidėto reorganizacijos proceso siekis buvo, kad Vilniaus ir Šiaulių universitetų atstovai tarpusavyje diskutuos dėl bendros strategijos ir priims sprendimus dėl savo universitetų ateities. Tačiau visų nuostabai, tik praėjus visiems numatytiems terminams ketinama pradėti universitetų jungimosi procesą. Tačiau, Komiteto pirmininkas tikisi, kad jungimosi procesas pasibaigs sėkmingai ir Šiaulių universitetas jungiamas prie Vilniaus universiteto nevirs tik specialiosios pedagogikos skyriumi.
Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Valdemaras Razumas pažymėjo, kad vienas iš svarbių dalykų sujungti tuos du universitetus – yra teisingas sprendimas, nes vien rinkodaros požiūriu tai nepaprastai svarbu, kad atsirastų iškaba ir Šiauliuose – kaip ten ji besivadintų, bet būtų su žodžiais „Vilniaus universitetas“. Pasak viceministro galbūt Šiaulių akademijoje nuspręs studijuoti daugiau jaunuolių. Akivaizdu, kad trauka į šitą aukštąją mokyklą padidėtų. Šiemet įstojusiųjų į Šiaulių universitetą buvo šiek tiek daugiau nei praėjusiais metais, tačiau tai esą negali pataisyti sudėtingos aukštosios mokyklos finansinės padėties. Šiaulių universiteto ir Vilniaus universiteto jungtuvės buvo atidėtos metams, V. Razumo teigimu, dėl Šiaulių universiteto finansinių problemų, dėl kurių Vilniaus universitetas nenorėjo prisiimti atsakomybės, o Vyriausybė jas įsipareigojo išspręsti. Viceministras patikino, kad trūkstamos lėšos bus šiais metais surastos. Viceministro teigimu, prijungimas, semiantis patirties iš Vilniaus universiteto, skatins Šiaulių universitetą pasitempti.
Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės pirmininkas Stasys Tumėnas pažymėjo, kad susidariusi sumaištis kelia abejonę, ar Lietuvos akademinė bendruomenė, universitetai pasitiki LR Seimu, LR Vyriausybe, Ministerija. Pagrįsdamas šį teiginį S. Tumėnas pateikė pavyzdį, kaip Sporto universitetas nepatikėjo optimizacijomis, konsolidacijomis ir išėjo lyg nugalėtojas šioje situacijoje. Šiaulių universitetas patikėjo ministerijos, Seimo sprendimu, kad Lietuvoje bus tik trys pedagogų rengimo centrai, kad vienas jų bus ir Šiaulių universitete. S. Tumėnas ragino Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją imtis lyderystės dėl didesnio švietimo sektoriaus finansavimo, mažinant atskirtį tarp didžiųjų ir regionų universitetų.
Konferencijos dalyviai tikisi, kad Šiaulių universitetas išliks kaip švietimo, šviesos židinys Šiaurės Lietuvos regione su savo žymiu botanikos sodu, kuris yra pažangus ir žinomas Europos akademinei bendruomenei, su viena moderniausių bibliotekų tarp universitetų, kad išliks dailės galerija.
Baigdamas spaudos konferenciją Šiaulių meras A. Visockas teigė esąs įsitikinęs, kad su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Seimo narių pagalba pavyks greitai išspręsti susiklosčiusią situaciją ir kvietė jaunimą drąsiai rinktis universitetines studijas Šiauliuose. Pasak Artūro Visocko, šiandien viskas vyksta teisinga linkme ir ši spaudos konferencija tai patvirtino.