Talentingas kūrėjas, dailininkas, profesorius Antanas Visockis, garsinantis Šiaulių kraštą ir Lietuvą išskirtinio grožio paroda „Akvarelės šviesa“ nušvietė ne tik LR Seimą, bet ir kiekvieno dalyvavusio parodos atidaryme mintis. Lyg iš paukščio skrydžio čiurlioniška dvasia ir išskirtiniu savitumu bei unikalia technika nutapyti, panoramišku žvilgsniu žvelgia puikūs paveikslai.
Žavėjausi dailininko Antano Visockio nuoširdumu ir paprastumu bei susirinkusiųjų į parodos atidarymą jo gerbėjų dėmesingumu ir pagarba jam. Renginio metu dievišku grožiu skambėję Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokyklos mokinės Gabrielės Butkaliuk ir kanklininkės Kristinos Kuprytės atliekami kūriniai dar labiau sustiprino taip reikalingos mums visiems tos ypatingos šviesos pojūtį. Valanda tarp posėdžių virto džiaugsmu! Ačiū kolegai Stasiui Tumėnui už šios puikios parodos surengimą Seime.