Šeimynų įstatymo projektui, kurį parengė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, po svarstymo Seimas pritarė vienbalsiai. Juo siekiama labiau skatinti šeimynų steigimąsi ir sudaryti palankesnes sąlygas šeimynų veiklai, kad globojami vaikai augtų kuo artimesnėje šeimai aplinkoje. KODĖL LIETUVOJE DAR VIS TIEK DAUG – NET 5957 TĖVŲ PALIKTI VAIKAI!? Kalbėdama plenarinio posėdžio metu sakiau, kad didžiausias tikslas ir noras, kad mūsų visuomenėje būtų daugiau atsakomybės, kad tėvai nepaliktų savo vaikų, o jei taip atsitinka dėl objektyvių aplinkybių (mirties ar kitų nelaimių atveju), kad vaikai augtų jiems artimiausioje aplinkoje – juos globojančioje šeimoje ar šeimynoje. (Prieš eilė metų dirbau prie Šeimynų steigimo įstatymo ištakų.) Nuo 2014 metų vykdoma aktyvi vaiko globos sistemos pertvarka duoda rezultatus, bet institucinėje globoje vis dar gyvena 542 vaikai, bendruomeniniuose vaikų globos 905 vaikai.
28 savivaldybėse namų aplinką vaikams sukūrė 54 šeimynos, kuriose auga po 4-8 vaikus. Viso – 268 vaikai. Didžioji dalis tėvų paliktų vaikų auga globėjų šeimose. PAGARBA IR PADĖKA KIEKVIENAM GLOBĖJUI!
Priėmus įstatymą bus galimybė didinti šeimynos dalyvių, globojančių vaikus skaičių, kad būtų išspręsta problema, kai vienintelis šeimynos dalyvis (mama ar tėvas) suserga ar išvyksta neatidėliotinais reikalais, jį galėtų pakeisti kitas. Naujomis nuostatomis bus aiškiau nustatyti ir kiti šeimynos steigimo veiksmai. Palaipsniui bus didinamas šeimynos dalyvio pajamų dydis. Džiaugiuosi, kad Socialinių reikalų ir darbo komitetas ir Seimas pritarė Mindaugo Lingės, Justo Džiugelio ir mano pasiūlymui, kad šeimynos dalyvio pajamų dydis – 3,5 MMA, (jeigu šeimynoje yra 2 šeimynos dalyviai – 2,4 MMA, o jeigu šeimynoje yra 3 šeimynos dalyviai – 1,8 MMA) būtų taikomas jau nuo 2023 m. liepos 1 d. (Nuo 2023 m. sausio 1 d. šeimynos dalyvio pajamų dydis bus 2 MMA.) Būtina svarstyti galimybę ateityje didinti tikslinį priedą ir šeimoms, globojančioms vaikus. (Vieno vaiko išlaikymas vaikų globos namuose siekia apie 1600 eurų per mėn.)
Labai svarbus savivaldybių požiūris ir pagalba šeimynoms ir vaikus globojančioms šeimoms.

Nuotraukose: Diskusija, aptariant Šeimynų įstatymą su Lietuvos šeimynų asociacijos pirmininke Sigita Veizierl ir Šiaulių apskrities šeimynų asociacijos vadove Ingrida Volosova.Apsilankymo metu šaunioje Kairių šeimynoje „Giliukas“ (Šiaulių r.)