Seimas, 101 parlamentarui vieningai balsavus už, pritarė mano ir kolegės Rimantės Šalaševičiūtės inicijuotoms Šalpos pensijų įstatymo pataisoms, kuriomis įtvirtinta, kad 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio šalpos senatvės pensija (198 eurai) bus mokama tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams, ne mažiau kaip 15 metų slaugiusiems namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, ir motinoms, išauginusioms ne mažiau kaip 5 vaikus (vaikų mirties atveju – auginusioms ne trumpiau kaip aštuonerius metus). Tokio dydžio yra maksimali šalpos neįgalumo pensija, kurią gauna artimuosius slaugiusieji ir daugiavaikės motinos, kurioms yra nustatytas 0–40 procentų darbingumas.
Įstatyme taip pat įtvirtinta, kad šiems neįgalumo pensijos gavėjams sukakus senatvės pensijos amžių, be atskiro jų prašymo, bus mokama 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio šalpos senatvės pensija.
Pataisoms įsigaliojus (2020 sausio 1 d.), slaugiusiems artimuosius ir daugiavaikėms mamoms, kurios neįgijo stažo socialinio draudimo pensijai gauti, valstybė skirs 66 eurais didesnę paramą. Šiuo metu jie gauna 1 šalpos pensijų bazės dydžio šalpos senatvės pensiją (132 eurus).
Teisę gauti didesnio dydžio šalpos pensiją įgis apie 3500 daugiavaikių mamų ir apie 4000 neįgaliųjų slaugytojų. Visos 3500 daugiavaikių mamų jau yra sulaukusios senatvės pensijos amžių, todėl jos teisę į didesnę šalpos pensiją įgis iš karto įsigaliojus įstatymui.
Džiaugiuosi, kad neįgalių asmenų slaugymas ir vaikų išauginimas daugiavaikėse šeimose prilyginamas darbui ir suteikiantis teisę į didesnę šalpos pensiją.
Pirminis mūsų pasiūlymas buvo padidinti šalpos pensijas du kartus. Tikimės, kad prie šių pensijų didinimo ateityje bus sugrįžta.