Praėjus vos mėnesiui nuo rudens sesijos pradžios, jau priimta 17 įstatymų, 22 nutarimai, 1 rezoliucija. Patvirtinta Seimo rudens sesijos darbų programa, pateikti 127 įstatymo projektai, 23 nutarimai, kurie svarstomi Seimo komitetuose ir komisijose.
Seimas priėmė nemažai svarbių sprendimų: patikslino socialinių įmonių veiklos tvarką, nustatė aiškesnį pavėžėjų veiklos reglamentavimą, įtvirtino papildomus alkoholio prekybos ribojimus, tobulino rinkimų organizavimo tvarką ir kt. Seimas pritarė Respublikos Prezidento siūlymui atleisti teisėjus iš teismo teisėjo pareigų, savo poelgiu pažeminus teisėjo vardą.
Artimiausiuose Seimo posėdžiuose numatomi galutiniai sprendimai dėl nemokamų kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, socialinio draudimo išmokų mamoms, rinkliavų už dokumentus mažinimo, žemės gelmių reglamentavimo pakeitimų ir kt.
Seimas svarsto Sveikatos draudimo įstatymo pataisas, kurioms įsigaliojus, nuo kitų metų sausio 1 d., visiems 75 metų ir vyresniems asmenims kompensuojamieji ambulatoriniam gydymui skirti vaistai ir medicinos pagalbos priemonės nieko nekainuos (nereikės mokėti nei vaistų kainos, nei paciento priemokos). Mažas pajamas gaunantiems Lietuvos gyventojams paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones bus padengiamos Vyriausybės nustatyta tvarka, t. y., šiems pacientams jų mokėti nereikės.
Svarstomomis Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisomis numatoma sudaryti palankesnes sąlygas mamoms gauti motinystės socialinio draudimo išmoką, o budintiems globotojams, slaugantiems sergantį globojamą vaiką, suteikti teisę gauti ligos išmokas. Sąlygas dėl ligos išmokos gavimo taip pat būtų palengvintos ir žmonėms, kurie stengiasi pasveikti nuo priklausomybių.
Tarp aktualių klausimų piliečiams ir visuomenei – rinkliavos dydžio už asmens dokumentus sumažinimas. Numatoma padidinti lengvatą senjorams užsakant asmens tapatybės kortelę arba pasą.
Seimas taip pat spręs dėl Žemės gelmių įstatymo pataisų, kuriomis siekiama įtvirtinti aiškius žemės gelmių valdymo, naudojimo, priežiūros ir kontrolės organizavimo teisinius pagrindus, užtikrinti atitiktį ES teisės aktams.
Seimas pradėjo studijų prieinamumą gerinančių Mokslo ir studijų įstatymo pataisų svarstymą, kuriuo siekiama išplėtoti nemokamo aukštojo mokslo trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisosiose studijose galimybes.
Siekiant stiprinti loterijų žaidėjų apsaugą ir užtikrinti skaidrų loterijų veiklos vykdymą Seimui bus pristatytas naujos redakcijos Loterijų įstatymo projektas.
Seimas taip pat svarstys Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimą dėl rinkimų teisės būti renkamam Seimo nariu apribojimo tvarkos.
Seimo rudens sesijoje vykdoma jau pasiteisinusi praktika – išklausoma Vyriausybės narių informacija apie priimtų įstatymų įgyvendinimą. Pranešimus pateikė ir į Seimo narių klausimus atsakė švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius (apie švietimo sistemos aktualijas), socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis (apie skurdo ir pajamų nelygybes) bei krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis (apie krašto apsaugos sistemos plėtros programos įgyvendinimą).
Spalio 22 d. Seimui bus pateiktas svarstyti svarbiausias rudens sesijos klausimas – 2020 m. valstybės biudžeto projektas.