Seimas baigė rugsėjo 10 d. prasidėjusią Seimo rudens sesiją. Jos metu surengti 54 plenariniai posėdžiai, kuriuose priimta daugiau kaip 370 teisės aktų.
Rudens sesijoje Seimas atliko prioritetinius darbus – patvirtino 2020 metų valstybės, „Sodros“ ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus, apsisprendė dėl aktualių pokyčių, kurie šiemet jau įsigaliojo ar dar įsigalios.

Išmokos ir atlyginimai
Seimas priėmė svarbius sprendimus dėl universalios vaiko išmokos didinimo iki 60 Eur (2021 m. – iki 70 Eur), neįgaliems, gausių ir nepasiturinčių šeimų vaikams – iki 100 Eur. Nuo rugsėjo mėn. visiems priešmokyklinukams ir pirmokams bus suteikiami nemokami pietūs.
Parlamentas padidino pensijas – vidutiniškai pensija augs 32 Eur. Seimas pritarė Respublikos Prezidento siūlymui 1,83 proc. padidinti bazinę pensiją, papildomai, tam valstybės biudžete skirdamas 32 mln. Eur. Seimas pritarė ir Seimo narių siūlymui atitinkamu procentu nuo 2021 metų papildomai didinti ir kintamąja pensijos dalį. Taip pat padidintos šalpos pensijos, pritarta šalpos pensijų bazės dydžio didinimui 140 eurų.
Nuo šių metų NPD didėja nuo 300 iki 350 Eur ir tai leis atlyginimą padidinti iki 12 Eur mažiausiai uždirbantiems. Valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginė bazinė alga didėja nuo 173 iki 176 Eur. 2020 m. didėja mokytojų ir mažiausiai uždirbančių darbuotojų atlyginimai, minimalieji pareiginės algos koeficientai pareigūnams.

Socialinė sauga
Tęsiant praėjusiais metais pasiteisinusią programą jaunoms šeimoms apsirūpinti pirmuoju būstu regionuose iš valstybės biudžeto skirta 10 mln. Eur. Tėčiams suteikta galimybė lanksčiau pasinaudoti vieno mėnesio trukmės tėvystės atostogomis – jiems po vaiko gimimo nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos nuo šių metų suteikiamos iki vaikui sukanka vieni metai.
Besimokančiam ar studijuojančiam asmeniui Seimas nustatė ilgesnį išmokos vaiko priežiūrai mokėjimo laikotarpį (iki vaikui sueis dveji metai).
Rudens sesijoje Seimas, siekdamas užtikrinti efektyvią šeimos politiką, pritarė Nacionalinės šeimos tarybos įsteigimui ir jos veiklos reglamentavimui.
Priimtais Socialinių įmonių įstatymo pakeitimais Seimas patobulino socialinių įmonių teisinį reguliavimą, siekiant užtikrinti valstybės pagalbos socialinėms įmonėms teikimo efektyvumą ir kontrolę, sudaryti teisines prielaidas skatinti darbdavius įdarbinti asmenis, negalinčius vienodomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje su kitais asmenimis.
Pensijų anuitetų centralizavimą ir mokėjimo perdavimą „Sodrai“ nutarta įgyvendinti nuo 2020 m. liepos 1 d.

Finansai, ekonomika, mokesčiai
Sesijos metu Seimas patvirtino 2020 m. valstybės biudžetą, kuriuo patvirtintos daugiau nei 11,530 mlrd. eurų valstybės biudžeto pajamos ir apie 12,778 mlrd. eurų išlaidos.
Parlamentas nusprendė iki 150 tūkst. Eur sumažinti neapmokestinamojo nekilnojamojo turto vertę, gausioms ir neįgalius vaikus auginančioms šeimoms – iki 200 tūkst. Eur, nuo liepos 1 d. įvedė taršių automobilių mokestį, kuris svyruos nuo 13,5 iki 540 Eur ir bus mokamas keičiantis savininkui. Padidinti akcizai stipriam alkoholiui, kaitinamojo tabako produktams ir degalams, trejiems metams įvestas 5 proc. padidintas bankų pelno mokesčio tarifas.
Seimas priėmė papildomus alkoholio prekybos ribojimus, kuriais 2020 m. lapkričio 1 d. uždrausta prekiauti į didesnės nei 0,2 l talpos plastikinę pakuotę išpilstytais gėrimais, kurių alkoholio koncentracija didesnė nei 6 proc. (dabar 7,5 proc.), o iki 6 proc. stiprumo (dabar 7,5 proc.) – išpilstytais į didesnę negu vieno litro.
Seimas padidino azartinių lošimų apmokestinimą, sustiprino loterijų žaidėjų apsaugą, sugriežtino iš loterijų gautų pajamų naudojimo kontrolę.
Nuo 2020 m. nuspręsta nedidinti ir palikti galioti tokį patį mokestį už nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamas atliekas, koks galioja ir šiuo metu. Mokesčio tarifas už šias atliekas nuo 2018 m. siekia 5 eurus už toną faktiškai pašalintų atliekų.
Seimas nustatė aiškesnį pavėžėjų veiklos reglamentavimą ir patikslino keleivių vežimo už atlygį pavėžėjų ir taksi paslaugų teikimo sąlygas.
Seimas suteikė valstybės garantijas Šiaurės investicijų bankui dėl akcinei bendrovei „Klaipėdos nafta“ teikiamos paskolos iki 25 metų laikotarpiui investicijų projektui „Suskystintų gamtinių dujų terminalo išpirkimas“ finansuoti.

Energetika
Seimas priėmė Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos teiktas įstatymų pataisas, kuriomis nustatytos papildomos priemonės, apribojančios elektros energijos patekimą į Lietuvą iš trečiųjų šalių, kuriose veikia nesaugiomis pripažintos branduolinės elektrinės.

Valstybės valdymas ir savivalda
Seimas, siekdamas sudaryti galimybes Lietuvos piliečiams aktyviau dalyvauti Seimo rinkimuose, nutarė jų metu leisti kurti papildomas balsavimo vietas užsienyje prie Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos.
Pratęstoje rudens sesijoje nuspręsta labiau užtikrinti neįgalių rinkėjų teises rinkimų metu – visą reikiamą informaciją pritaikant neįgalių rinkėjų poreikiams.
Valstybės ar savivaldybės institucijoms sugrąžinta teisė skirti (rinkti) valstybės tarnautojus į visų juridinių asmenų, kurių savininkai, akcininkai, dalininkai ar partneriai yra valstybė ar savivaldybė, kolegialius organus.
Seimas reglamentavo savivaldybių teritorijų keitimo kriterijus. Įgyvendinant Konstitucinio Teismo nutarimą, patvirtinti savivaldybių merų ir jų pavaduotojų pareiginių algų koeficientai.
Seimas uždraudė subnuomoti savivaldybės būsto fonde apskaitomus būstus. Šia nuostata siekiama panaikinti galimybę pasipelnyti asmenims (šeimoms) pernuomojant iš savivaldybės nuomojamą būstą ir padidinti socialinio būsto prieinamumą.
Patvirtinta nauja tvarka dėl teisinių santykių tarp sodininkų bendrijų ir kitų fizinių ar juridinių asmenų sureguliavimo ir įtvirtintos sodininkų bendrijai nepriklausančių asmenų teisės ir pareigos.
Seimas atnaujino Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą, kuriuo siekiama šias organizacijas stiprinti sukuriant Nevyriausybinių organizacijų fondą ir numatant reikalingą teisinį reguliavimą nevyriausybinių organizacijų finansavimui iš valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų užtikrinti.

Teisė ir teisėtvarka
Seimas Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai suteikė daugiau įgaliojimų ginant vartotojų teises. Tarnyba, gindama vartotojų kolektyvinius interesus, galės verslininkams taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti pardavėjus ar paslaugų teikėjus paskelbti vartotojams svarbią informaciją, sustabdyti žalą sukeliančius veiksmus, patikrinti pardavėjų, paslaugų teikėjų veiklą.
Pratęstos sesijos metu Seimas įteisino civilinio turto konfiskavimą. Asmens turtą įstatymas leis konfiskuoti, jei jis priklauso nusikalstamoms grupuotėms, įtariamas, kaltinamas ar nuteistas už sunkius ir kai kuriuos apysunkius nusikaltimus, pvz., prekybą žmonėmis, plėšimą, turto prievartavimą, su kontrabanda, narkotikais susijusius korupcinius nusikaltimus ir kt. Taip pat konfiskuoti turtą bus galima, jeigu jo vertė neatitinka asmens teisėtų pajamų ir šis skirtumas viršys 100 tūkst. eurų.
Rudens sesijoje Seimas patikslino antstolio procesinių dokumentų įteikimo būdus ir nuostatas dėl vykdymo išlaidų. Priimtais pakeitimais parlamentas nustatė, kad antstolio procesiniai dokumentai vykdymo proceso dalyviams galės būti įteikiami pasirašytinai, siunčiami registruotąja pašto siunta arba elektroninių ryšių priemonėmis.
Baudžiamojo kodekso pataisomis praplėstas malonės instituto taikymo reglamentavimas, nustatyta atsakomybė už neteisėtą politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą.
Seimas pritarė konvencijos dėl saugumo per sporto renginius atnaujinimui ir saugumo reikalavimų sporto varžybų metu sugriežtinimui. Metrologijos įstatyme nustatytos sankcijos už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus.

Krašto apsauga
Seimas patvirtino principinės kariuomenės struktūros teikimo, tvirtinimo ir keitimo procedūros pokyčius. Nuspręsta sumažinti į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą šaukiamų karo prievolininkų amžių. Nuo 2020 m. sausio 1 d. vietoj 19–26 metų bus šaukiami 18–23 metų vaikinai.
2020–2021 metais Lietuvos karius ir civilius krašto apsaugos sistemos tarnautojus leista siųsti į 11 tarptautinių operacijų.

Sveikatos apsauga
Seimo sprendimu nuo šių metų vidurio senjorai kompensuojamuosius vaistus galės įsigyti nemokamai. Taip pat nustatyta, kad kompensuojamas medicinos pagalbos priemones galės tiekti ne tik vaistinės, bet ir kiti ūkio subjektai, sudarę sutartis su teritorinėms ligonių kasomis.
Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme įtvirtintais pakeitimais sumažintas procedūrų, kurioms reikia pasirašyti sutikimą, skaičius.
Seimas papildė Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategiją aktualiomis nuostatomis, susijusiomis su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 metų. Strategija papildyta naujais uždaviniai ir veiksmais, atsižvelgiant į šių dienų aktualijas ir vykdomą sveikatos politiką.
Seimas reglamentavo vertimosi papildomąja ir alternatyviąja sveikatos priežiūra sąlygas. Priimtu atnaujintu Odontologijos praktikos įstatymu reglamentavo odontologinės priežiūros įstaigų, gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų licencijavimo pagrindus, nustatė vienodas sąlygas pradėti ir vykdyti veiklą odontologinės priežiūros įstaigoms, gydytojams odontologams, burnos priežiūros specialistams, kaip ir kitoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams.

Aplinkos apsauga
Seimas neleido anglies dioksido laidoti žemės gelmėse. Priimtais teisės aktų pakeitimais įtvirtinti aiškūs žemės gelmių valdymo, naudojimo, priežiūros ir kontrolės organizavimo teisiniai pagrindai.
Po Konstitucinio Teismo sprendimo Seimas iš naujo priėmė Miškų įstatymo pataisas, kuriomis, kaip ir prieš daugiau nei dvejus metus, nusprendė įstatyme atsisakyti konkretaus miškų urėdijų skaičiaus nustatymo ir pritarė miškų urėdijų reformai.

Švietimas, mokslas ir kultūra
Seimas 2020-uosius paskelbė Šventojo Jono Pauliaus II, Čiunės Sugiharos, Vaikų emocinės gerovės metais, 2021-uosius – Marijos Gimbutienės, Archyvų ir Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais.
Seimas įteisino ugdymą namuose. Patikslino švietimo įstaigų vadovų kadencijų reglamentavimą ir nustatė, kad gerai dirbantys švietimo įstaigų vadovai be konkurso galės eiti šias pareigas ir antrą kadenciją.
Priimtomis Rinkliavų įstatymo pataisomis nuo 2020 m. liepos 1 d. mokyklinius autobusus savivaldybių tarybų nustatytose nerezervuotose mokamose vietose leista statyti nemokamai.

Tarptautiniai ryšiai
Seimas ratifikavo Lietuvos ir Latvijos vyriausybių susitarimą dėl valstybės sienos priežiūros ir sienos įgaliotinių veiklos. Susitarime reglamentuojama bendra Lietuvos ir Latvijos valstybės sienos priežiūra ir pasienio pareigūnų veikla.

Kiti klausimai
Rudens sesijos pradžioje darbą prisiekę pradėjo trys nauji Seimo nariai Paulė Kuzmickienė, Rasa Petrauskienė ir Liudas Jonaitis.
Seimas Eveliną Matulaitienę ir Martiną Žaltauską paskyrė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nariais. Vyriausiosios rinkimų komisijos nare paskirta Gražina Vickutė. Pritarta Ernesto Rimšelio skyrimui Lietuvos apeliacinio teismo teisėju, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos instituto prof. Romas Baronas patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos pirmininku.
Seimas 2019 m. Laisvės premiją paskyrė Laisvės kovų dalyviui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui Albinui Kentrai.

(Informacija parengta pagal Seimo Informacijos ir komunikacijos departamento pranešimą)