Diena kupina gražių renginių ir džiaugsmo.
Kuršėnų meno mokykla skaičiuoja vis daugiau čia norinčių mokytis talentingų vaikų. Muzikos, dailės mokymas Kuršėnų meno mokykloje ir jos filialuose pasiteisina, šaunūs mokyklos mokytojai ir puikūs mokinių pasiekimai garsina ne tik Šiaulių rajono, bet ir Lietuvos vardą. Džiaugiausi Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos ir koordinatorės Simonos Dambrauskienės veikla.
Surengtas jau tradicinių tapęs Jaunimo vakaras, kuriame graži jaunimo bendrystė, muzika, įvairios edukacijos, sportinės varžybos. Linkiu, kad aktyvumas, optimizmas, naujos iniciatyvos lydėtų Jūsų veiklą.
(Nuotr. Ramūno Snarskio, Manto Šakočiaus)