Jūsų pasitikėjimo dėka 2016 m. buvau išrinkta Seimo nare Kuršėnų-Dainų vienmandatėje rinkimų apygardoje, o pagal Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašą sulaukiau net 41,6 tūkst. Jūsų reitingavimo balsų – tai priėmiau kaip ypatingą įpareigojimą. Didžiulė atsakomybė būti išrinktai vienmandatėje apygardoje, nes prie Seimo nario darbo įprastos parlamentinės veiklos prisideda atstovavimo savo krašto žmonėms būtinybė ir džiaugsmas, dalyvavimas susitikimuose ir renginiuose, žmonių rūpesčių ir problemų žinojimas ir jų sprendimas. 45-oji rinkimų apygarda dėl įvairių priežasčių du kartus keitė savo ribas ir pavadinimą, tačiau pagrindu išliko Šiaulių rajonas. Mano priimamieji nuolat veikė Šiauliuose ir Kuršėnuose.

Darbas Seime – tai pasiaukojanti tarnystė Lietuvai, kuri reikalauja žinių ir patirties, atsakingo pasirengimo šiam darbui, nes tapus Seimo nariu mokytis jau nėra kada, reikia iš karto daug ir atsakingai dirbti.

Morali politika, aktyvumas, pareigingumas ir meilė darbui yra nuolatiniai mano gyvenimo
palydovai. Manau, kad tai bei parlamentinio darbo patirtis lėmė, jog šios kadencijos pradžioje
buvau pasiūlyta ir ženklia balsų dauguma (105 balsais) išrinkta Seimo Pirmininko pirmąja
pavaduotoja. Tai labai atsakingos pareigos: rūpinausi Seimo sesijų darbų programų parengimu
ir plenarinių posėdžių darbotvarkių sudarymu, komitetų ir komisijų veikla, pirmininkaudavau
plenariniams posėdžiams, pavaduodavau Seimo pirmininką jam išvykus, atstovaudama
Seimą dalyvavau susitikimuose ir diskusijose su aukštais kitų šalių pareigūnais ir
delegacijomis, ambasadoriais, signatarais ir, žinoma, aktyviai dalyvavau įstatymų leidyboje.

Visada vadovavausi Seimo nario priesaika ir Valstybės politiko elgesio kodekso nuostatomis:
pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas, sąžiningumas, skaidrumas ir viešumas, padorumas,
pavyzdingumas, nesavanaudiškumas, nešališkumas, atsakomybė. Tolerancija ir kompromisų
paieška, neskirstymas žmonių pagal priklausomumą partijoms, o vertinimas pagal
jų padarytus darbus, drąsa veikti yra man būdingi bruožai. Sau ir kitiems nuolat keliu aukščiausius
vertybinius reikalavimus ir būtinybę sąžiningai vykdyti patikėtas pareigas. Neturėdama
asmeninio ar šeimos verslo rūpesčių galėjau visą savo laiką skirti šiam darbui.

Keturių intensyvaus darbo metų Seime atspindžiai yra šioje trumpoje ataskaitoje.