Rimanto Daugino tapybos darbų parodos pristatymas susiliejo su poezija jaukioje Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro aplinkoje. „Žmogus, pakeitęs šautuvą į teptuką, lyg vulkanas išsiveržė savo darbų gausa“ – kalbėjome apie Rimantą, džiaugėmės, kad jo darbinės veiklos pasibaigimas atgimė išryškėjusiu pomėgiu tapyti, stebėjomės, kad per tris metus padaryta labai daug darbų. Labai buvo miela, kad į tapybos darbų parodą atėjo ir Rimanto mama, tai rodė gražų judviejų bendrystės ryšį. Labiausiai įsiminė paveikslas, kuriame pavaizduoti laiptai ir šluota. (Interpretacijos įvairios….)

(nuotraukos Leono Nekrašo ir asmeninės)