Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos metinis pranešimas Seime. Keletas man užsifiksavusių akcentų: # Apie iššūkius dėl mūsų šalies saugumo, kuriuos turime vertinti rimtai ir atsakingai, apie pagalbą pasiaukojančiai kovojančiai Ukrainai, apie finansavimo skyrimą šalies gynybai, nes „..kiekvienas gynybai išleistas euras turi prisidėti prie Lietuvos kariuomenės modernizacijos, stiprinti mūsų valstybę ir didinti jos saugumą…“ bei pilietiškumo ir gynybos įgūdžių ugdymą.
# Apie mėnraščio „Aušra“ leidimą, leidžiančio „…jaunajai kartai prisiliesti prie lietuviškumo bei laisvės siekio ištakų“. Primenant, kad ir „…ateityje turėsime ne tik tvirtai remtis į savo šaknis, bet ir kryptingai siekti lituanistinės programos įgyvendinimo visame pasaulyje.
“# Apie tai, „…kad kultūra pagaliau rastų deramą vietą valstybės politikoje, kad privalome rūpintis savo kultūros paveldo apsauga, daugiau dėmesio skirti kultūros ir švietimo sąryšiui“.
# Apie tai, kad „tolesnis darnus Lietuvos valstybės augimas neatsiejamas nuo mūsų ekonomikos augimo..<>… kad ateityje galėtumėme dar daugiau padaryti dėl šeimų su vaikais, jaunimo, senjorų, žmonių su negalia, nepasiturinčiųjų ir kitų, kam Lietuvoje reikalinga pagalba“, siūlant „.. užsibrėžti ambicingo tikslo – tapti šeimoms draugiškiausia Europos Sąjungos valstybe, didinti neapmokestinamąjį pajamų dydį, sulyginant su minimaliu mėnesiniu atlyginimu, pirmiausia pasirūpinant šeimomis su vaikais, taikant joms universalų, minimalios algos dydžio neapmokestinamąjį pajamų dydį, nepriklausomai nuo to, ar tėvai dirba samdomą darbą, ar patys sau susikūrė darbo vietą“.
# Apie būtinybę „investuoti į sportą, vaikų sveikatą, skatinant sveikus pasirinkimus, kad vėliau reikėtų mažiau lėšų išleisti vaistams.“
# Apie pažangos siekimą, neatidėliotinus darbus ir atsakomybę.# Apie moralę ir būtinybę „rodyti daugiau pagarbos kitai nuomonei, klausytis ir girdėti <…>, ne partinės gerovės tikslais, toliau kurti modernią gerovės valstybę, o įveikti visų rūšių atskirtį ir neteisingumą, valstybės ir žmonių susvetimėjimą <…>, susilaikyti nuo primityvaus politinio kerštavimo <…>, nuo pagundos asmeninius politinius interesus iškelti aukščiau nacionalinio saugumo tikslų.“
„Šiandien mūsų Tėvynė stovi tarp didžiausių istorijoje saugumo garantijų ir augančios grėsmės. Tarp svaiginančios ekonomikos pažangos perspektyvos ir rūstaus nuosprendžio trypčioti vietoje. Tarp tvirto apsisprendimo kurti teisingesnę visuomenę ir nuolatinio gręžiojimosi į garbės nedarančias praeities klaidas. Pasiekti teigiamų pokyčių mūsų gyvenime reikia kur kas platesnės talkos. Mūsų pasirinkimas – kaišioti pagalius vienas kitam į ratus ar stoti greta vienas kito. Kuris kelias garantuoja sėkmę – daugiau nei akivaizdu.
Kviečiu visus ir kiekvieną dalyvauti kuriant stiprią, teisingą, žalią ir inovatyvią Lietuvą!“ – kalbėjo Prezidentas. Prezidentas išsakė daug teisingų ir pagrįstų pastabų apie problemas, susipriešinimą ir nepadarytus darbus.
Visą LR Prezidento pranešimą galite skaityti čia: https://www.lrp.lt/…/lietuvos-respublikos…/40648