Prezidento Gitano Nausėdos I-asis pranešimas Seime. Akcentai, į kuriuos aš atkreipiau dėmesį. Kalbėjimas apie pagarbą ir telkimą, kvietimas dirbti, kuriant bendrąjį gėrį.
Pritariu Prezidento teiginiui, kad „gerovės valstybė prasideda ne nuo ekonominio ir socialinio rodiklio. Ji prasideda nuo pagarbos, tarpusavio pasitikėjimo, atsakomybės už bendrą interesą ir pagalbos vienas kitam teikimą“.
Pritariu, kad „esame atsakingi ne tik už save, kad Lietuvos žmonės parodė pavyzdį, kaip tiesti ranką vienas kitam, kaip gerbti ir būti atsakingiems už bendrą būvį, šiemet koronaviruso pandemijos metu, sukurdami dešimtis pilietinių iniciatyvų“.
Per ilgą savo darbą politikoje įsitikinau ir pritariu Prezidento akcentui, kad „tarnauti, o ne valdyti“ yra esminis politiko veikimo kelias,kad „visi esame atsakingi už politinę kultūrą“, kad „kompromisų paieška – nėra silpnumo išraiška“, kad „tik drauge galime sukurti valstybę, kuriai pagarba, teisingumas, atvirumas ir vienybė nebūtų vien skambūs žodžiai“.
Džiaugiuosi, kad Prezidentas remia ir pats inicijuoja socialinės atskirties mažinimą, mažiausias pensijas gaunančių asmenų pajamų augimą ir spartesnį pensijų indeksavimą, išmokų senjorams ir vaikams skyrimą.
Pritariu, kad „gerovės valstybė neįmanoma be pasitikėjimo — piliečių pasitikėjimo valstybe ir jos institucijomis, mūsų visų pasitikėjimo vieni kitais“. Gerovės valstybė neįmanoma be teisingumo, be sąžiningumo. Pritariu skaidrumo ir korupcijos pažabojimo siekiui ir aktyvesniam veikimui šioje srityje.
Pritariu subtiliai išsakytoms problemoms ir pastaboms, kurias būtina išgirsti ir įvertinti, pritariu išsakytai būtinybei didinti dėmesį regionams, institucijų dialogui ir dėmesingumui žmonių problemų sprendimui, spartesnei paramai verslui ir kt.
Pritariu, kad privalome galvoti apie tai, kokioje aplinkoje gyvens, kokį išsilavinimą gaus Lietuvos vaikai, kokiais žmonėmis jie užaugs.
Džiaugiuosi, kad Prezidentas atkreipė dėmesį į kultūrą. „Privalome suvokti, kad kultūra kuria didžiulę ekonominę ir humaniškąją vertę, yra visuomenės turtas, emocinės ir socialinės gerovės šaltinis, ji užtikrina Lietuvos įvaizdžio sklaidą pasaulyje. Todėl kultūros puoselėjimas yra viena geriausių investicijų kuriant savimi pasitikinčią valstybę“.