Garbingą savo krašto istoriją turintis Rokiškis, gali būti vadinamas ir medžio drožėjų sostine. Išskirtiniu dėmesingumu meno kūrėjams ir aktyvia veikla pasižymintis Rokiškio krašto muziejaus kolektyvas ir jo vadovė Nijolė Šniokienė surengė jau XXI-ąją Respublikinę medžio drožėjų parodą.
Prisimintas ir pagerbtas šio krašto medžio drožėjas dievdirbys Lionginas Šepka (1907-1985), kurio unikalūs darbai eksponuojami šiame muziejuje. Liongino Šepkos išdrožtu paukšteliu, papuošta salė buvo lyg simbolis, sukvietęs medžio drožėjus, lyg paukščius, suskristi iš visos Lietuvos į šios parodos uždarymo šventę. Džiaugiamės paroda, autorių darbuose atsispindinčiu jų krašto tradicijų savitumu ir dvasingumo pajautimo gelme bei gražiu būriu jaunųjų drožėjų, įsiliejančių į patyrusių meistrų būrį.
Tautodailininkų sąjungos pirmininkas Jonas Rudzinskas, menotyrininkai bei kiti kalbėjusieji akcentavome mūsų tautos tradicijų tęstinumo svarbą, linkėdami medžio drožėjams nuolat atsigręžti į senosios medinės skulptūros subtilumą ir dvasinį jos pradą, puoselėti, tęsti ir vystytis.
Šių metų Liongino Šepkos vardo premija įteikta medžio drožėjui Antanui Lastauskui iš Kalvarijos savivaldybės, dalyvio diplomais ir nominacijomis apdovanota visa eilė drožėjų.
Pagarba ir padėka kuriantiems žmonėms! Nuoširdūs ačiū Rokiškio krašto muziejaus kolektyvui!