Tautinio paveldo konferencijoje Kuršėnuose, kurią inicijavo VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra kartu su Žemės ūkio ministerija, dalyvavo Lietuvos amatininkai ir amatų centrų atstovai. Konferencijos metu išklausyti puikūs pranešimai, pasidalinta sėkmės istorijomis, buvo apdovanojami sėkmingiausiai dirbantys amatininkai, kuriais pripažinti: pynėja Virginija Sebestinienė iš Alytaus ir tradicinių amatų ir skiedrinių stogų meistas Gentas Čekanauskas iš Šakių už pažangią veiklą apdovanotas Kėdainių krašto Arnetų amatų centras.
Sveikindama konferencijos dalyvius prisiminiau dar 2007 m. mūsų priimtą Tautinio paveldo produktų įstatymą, įpareigojantį užtikrinti valstybinę apsaugą tautiniam paveldui ir sukauptos tradicinių amatų ir kulinarinio paveldo patirties išsaugojimą bei sklaidą. Pasidžiaugiau, kad dar sugebame saugoti tautiškumą ir tradicijas, kurios atskleidžia pasauliui Lietuvos išskirtinumą ir grožį. Labai svarbu, kad Lietuvos savivaldybės sudarytų sąlygas plėtotis etnokultūros ir tradicinių amatų centrams ir turėtų teigiamą požiūrį į šią veiklą, nes tradiciniai ir senieji amatai yra neatsiejama lietuviškosios kultūros dalis, o patirties ir žinių perdavimas iš kartos į kartą yra būtina veiklos sąlyga.