Regioninės dainų šventės „Teka saulelė“ Šiauliuose pakylėjantis džiaugsmas ir vis tebeskambančios mintyse dainos išlieka ilgam. Kokia graži dainuojanti, kūrybinga mūsų tauta! Dainų žodžiuose mūsų valstybės ir mūsų kultūros istorija, atsispindinti šimtametėje dainų švenčių tradicijoje. Pasak poeto Sigito Gedos „Tiek sykių gimę, mirę, išražę jūras buvo ir pragarą, ir dangų, ir šviesulius savus, turėjo, – visą žemę ir žemėj nepražuvo, kartodami tik vieną: MES – ŽMONĖS LIETUVOS“.
Mieli susitikimai su šios Dainų šventės pirmųjų akordų dirigentu Sigitu Vaičiulioniu, chorų dalyviais, bičiuliais…Didžiulis pasididžiavimas, kad šios iškilios dainų šventės scenarijaus autorė – buvusi Šiaulių rajono kultūros centro direktorė, talentingoji Jovita Lubienė. Dėkoju visai Dainų šventės kūrybinei grupei, vadovaujamai Deimantės Bačiulės, Jūs padovanojote žmonėms nuostabią šventę!