Sekmadienis atnešė daug džiaugsmo – vyko atlaidai Kurtuvėnų Šv. Jokūbo bažnyčioje ir Kryžių kalne. Kurtuvėnuose nuoširdaus klebono Mariaus Dyglio paprašytas, Šv. mišias aukojo Vilniaus universiteto kapelionas, jėzuitas, kunigas Eugenijus Puzynia. Jo pasakytas pamokslas apie ištikimą tarnavimą, nuoširdumą ir dosnumą buvo palydėtas plojimais. Dėkoju Kurtuvėnų klebonui kun. Mariui už netikėtą galimybę pasveikinti Kurtuvėnų krašto žmones, padėkoti jiems už kilnius darbus.
Kasmet dalyvauju dvasiškai pakylėjančiuose atlaiduose Kryžių kalne. Šv. Mišas aukojo Apaštalinis nuncijus – arkivyskupas dr. Petar Antun Rajič, Lietuvos vyskupai ir kunigai. Apaštalinis nuncijus priminė mums Kryžių kalno išskirtinumą ir šventumą, kryžiaus, simbolizuojančio pasiaukojimą, viltį, paguodą ir pergalę prieš blogį bei Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo čia pastatyto kryžiaus globėjišką išskirtinumą.
Palinkėkime vieni kitiems ramybės ir sveikatos!