Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčioje dar kartą prisiminta prieš tris metus amžinatvėn išėjusi Jadvyga Karinauskytė – Kauneckienė, – iškili pedagogė, knygų leidyklos „Saulės Delta“ vadovė, ją pažinojusių žmonių širdyse palikusi labai mielus prisiminimus. Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčios Kunigo Dariaus Marcinkevičiaus aukojamos Šv. Mišios buvo didžiulė atgaiva sielai, jo jautrūs ir labai prasmingi žodžiai skatino pajausti buvimo šioje žemėje prasmę, gyventi su viltimi, tikėjimu ir meile. Ponios Jadvygos ir Huberto Smilgio sielų bendrumas, nuoširdi draugystė leidžiant knygas, darant kilnius darbus ir judviejų meilė šviečianti kaip gražus ir sektinas pavyzdys. Ponia Jadvyga buvo Karalienės Mortos premijų talentingiausiems Lietuvos vaikams mecenatė, tad kaip šios premijos globėja aš visą dešimtmetį turėjau galimybę artimiau pažinti ją, kaip labai jautrią ir dėmesingą moterį. Lietuvos kultūros fondo, jo valdybos pirmininko Huberto Smilgio ir ponios Jadvygos Karinauskytė – Kauneckienė iniciatyva 1993-iaisiais buvo įsteigta Karalienės Mortos talentingiausiems Lietuvos vaikams, gyvavo net 20 metų. Tai buvo Lietuvos Karalienės Mortos atminimo, jos veiklos ir puoselėtų vertybių įprasminimas, skatinantis domėtis didinga mūsų valstybės istorija, gerbti savo Tėvynę, siekti būti vertais garbingo Karalienės Mortos premijos laureato vardo. Premijos įteikimo iškilmės, vykdavusios liepos 6 d. leisdavo pasidžiaugti Lietuvos ateitimi – talentingiausiais vaikais, pasididžiuoti mūsų valstybės garbinga istorija. Dabar šalyje yra jau per 70 Karalienės Mortos premijos laureatų, per 60 diplomantų. Geri darbai išlieka !