Dvasingoje Šiaulių Pastoracinio centro aplinkoje vyko prisiminimų vakaras apie Mokytoją, režisierę, Lietuvos karalienės Mortos Premijos talentingiausiems Lietuvos vaikams steigėją ir mecenatę, knygų leidyklos „Saulės delta“ įkūrėją ir ilgametę vadovę Jadvygą Karinauskaitę-Kauneckienę, kuri spalio 5 d. būtų šventusi 95-ąjį gimtadienį, deja, prieš 6 metus ji iškeliavo amžinybėn.
Vakaro metu pristatytas Huberto Smilgio išleistas jau ketvirtasis leidinys – knyga „Mylimieji sugrįžta“ apie nepaprastai paprastą Žmogų, mylimą moterį Jadvygą, skleidusią rūpestingumo, švelnumo, meilės ir atjautos dvasią. Ją pažinojusių žmonių gražioje bendrystėje prisiminėme šią iškilią asmenybę, pasidžiaugėme Jadvygos Karinauskaitės-Kauneckienės kilniais darbais, Jos ir Huberto ilgametės tyros draugystės ir meilės, kuri ir po mirties nesibaigia, pavyzdžiu.
Pagarba Hubertui Smilgiui, už moteris, motinos, kūrėjos išaukštinimą ir nuoširdžiai puoselėjamą Jos atminimą.