Prieš metus, gegužės 14-15 d. minėjome Steigiamojo Seimo 100-metį. Archyviniai dokumentai liudija, kad sugebėdami atmesti nesutarimus, to meto politikai atkakliai skelbė apie sąžinės ir moralės būtinybę, žodžio ir spaudos laisvę, buvo aktyvūs demokratijos, tautiškumo ir vienybės puoselėtojai, nuoširdžiai rūpinosi tautos likimu ir stiprino žmonių viltį tikėti geresne ateitimi ir ragino atsakingai dirbti. Mes turime kilnaus tarnavimo Lietuvai pavyzdžius! Iš istorinės nuotraukos į mus žvelgia Steigiamojo Seimo Lietuvos valstiečių liaudininkų frakcijos nariai. Steigiamajame Seime Valstiečių liaudininkų frakciją sudarė 29 Seimo nariai. (Jono Staugaitis – Steigiamojo Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas, Kazys Grinius Steigiamojo Seimo komiteto, rengusio Lietuvos Konstituciją, pirmininkas, vienas iš Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos steigėjų ir lyderių, vėliau Premjeras, tarpukario Lietuvos Prezidentas ir eilė kitų garsių asmenybių). Prieš 100 metų posėdžiui pirmininkavo valstiečių liaudininkų frakcijos narė Gabrielė Petkevičaitė – Bitė. Man kaip „valstietei“, buvo garbė kartu su Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu pirmininkauti iškilmingam posėdžiui, minint Steigiamojo Seimo šimtmetį. Klausėme Prezidento Gitano Nausėdos sveikinimo kalbos, priėmėme rezoliuciją, įpareigojanti saugoti ir puoselėti lietuviškąsias parlamentarizmo tradicijas, o specialiame albume rašėme palinkėjimus antrajam Lietuvos Respublikos šimtmečiui. Archyvuose saugomas Steigiamojo Seimo narių palinkėjimų albumas – „Lietuvos Steigiamasis Seimas“, (1921 m. gegužės 15 d., minint Lietuvos Respublikos 1-ąsias sukaktuves) Nuorodoje albumo kopija – https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37342&p_k=1…Prieš metus prie Seimo pasodintas ąžuolas mini Steigiamojo Seimo ir Lietuvos Respublikos šimtmečio sukaktį.