LR Seimo plenariniame posėdyje sausio 15 d. prisiekė naujasis Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.
Turėjau garbę ir pareigą kaip pavaduojanti Seimo pirmininką priimti ministro priesaiką.
Ministras A. Monkevičius akcentavo, kad pirmiausia jis bandys sukurti socialinį bendrą ramų klimatą ir švietimo bendruomenėje, ir visuomenėje pradėti dialogą su suinteresuotomis šalimis, kaip įgyvendinti reikalingus ir būtinus pokyčius. Laukia didžiulis darbas taisant klaidas, reformuojant pavaldžias ministerijai įstaigas, atnaujinant bendrojo lavinimo ugdymo turinį. Džiugu, kad Algirdas Monkevičius pripažino, kad šios Vyriausybės programoje numatyti uždaviniai švietimo srityje yra geri, tik įgyvendinti juos reikia galbūt kitais metodais, kitais būdais.