Seimas vienbalsiai priėmė labai svarbias Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pataisas, išplečiant teisę neįgaliesiems, gauti reikiamą pagalbą. Kalbėdama Seime akcentavau, kad šiuo įstatymu įsteigtas asmeninis asistentas taps realia pagalba neįgaliajam ir jo šeimai, suteikiant sąlygas savarankiškai veikti. Tai – svarbus pokytis, nes neįgaliajam bus paskirtas reikiamą socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikaciją turintis ar išklausęs įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus žmogus. Tam bus skiriama reali finansinė parama. Jeigu neįgaliojo, kuriam reikalinga asmeninė pagalba, pajamos mažesnės nei 2 VRP (2 Valstybės remiami dydžiai, dabar sumoje 256 eurai), už asmeninę pagalbą mokėti nereikės. Jeigu pajamos didesnės, neįgalusis turėtų apmokėti 20 proc. pagalbos teikimo kaštų, tačiau tai neturės viršyti 20 proc. jo pajamų. Šis įstatymas galės būti įgyvendinamas jau šiemet, nes tam jau skirtas finansavimas. Rengiant šį teisės aktą keletą metų buvo vykdytas pilotinis projektas, čia daug nuveikė buvusios kadencijos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija su tuometiniu ministru Linu Kukuraičiu, dirbo šio įstatymo rengimo darbo grupe ir mūsų Socialinių reikalų ir darbo komitetas. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą pavesta įgyvendinti savivaldybėms, tad labai svarbu atsakingas poįstatyminių teisės aktų parengimas ir bendradarbiavimas įgyvendinant.