Pradėjome Seimo Rudens sesiją. Nuotaika darbinga! Parengėme per 30 įstatymo projektų, juos teikiame į sesijos darbų programą. Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ vardu perskaičiau deklaraciją, kad mes, Lietuvos Respublikos Seimo nariai: Saulius Skvernelis, Lukas Savickas, Tomas Tomilinas, Vytautas Bakas, Algirdas Butkevičius, Domas Griškevičius, Rūta Miliūtė, Laima Nagienė, Rima Baškienė, Laima Mogenienė, Algirdas Stončaitis, Linas Kukuraitis, Zenonas Streikus, Lietuvos Respublikos Seime įkūrėme Demokratų frakciją „Vardan Lietuvos“ ir skelbiame, kad dirbsime opozicijoje. Deklaracijoje akcentavome: „Matome supriešintą ir suskaldytą Lietuvą. Nuo to kenčia ir išgyvena Lietuvos žmonės.Mes norime darnios, ekonomiškai kylančios Lietuvos ir laimingų joje gyvenančių žmonių. Naujos frakcijos įkūrimą siejame su demokratijos užtikrinimu, su gebėjimu girdėti ir gerbti ne tik vieni kitus, bet visus Lietuvos žmonės. Užtikrindami dialogo ir darnos kultūrą priimdami svarbius sprendimus bendradarbiausime ir sieksime sutarimo su savivalda, visuomeninėmis organizacijomis ir bendruomenėmis. Mes neieškosime priešų tarp politinių oponentų, bet pasitelksime derybinius įgūdžius sprendžiant visuomenėje kylančius konfliktus. Jaučiame pareigą dirbti vardan visų Lietuvos žmonių, o ne siekti individualių tikslų ar ambicijų, vedančių prie konfliktų ir politinių kovų. Negalime ignoruoti, kad šiuo metu politinės kovos ir konfliktai tik skatina ir augina nelygybę bei priešiškumą. Esame pasirengę būti konstruktyvi opozicija dabartiniams valdantiesiems. Sieksime, kad mūsų pradėti darbai XVII Vyriausybėje ir praėjusios kadencijos Seime socialinėje, ekonominėje, visuomenės saugumo ir kitose srityse, kurie nešė naudą žmonėms, būtų tęsiami, o nauji sprendimai priimami atliepiant visuomenės ir valstybės interesus. Taip pat inicijuosime naujas idėjas, kad Lietuva galėtų įveikti kylančius iššūkius ir kviesime visuomenę aktyviai teikti pasiūlymus jiems rūpimais klausimais. Dirbdami nuoširdžiai ir skaidriai sieksime, kad Lietuvos žmonės, matydami dėl jų daromus darbus, labiau pasitikėtų Seimu“.