Kovo 10 d. Seimo nariai susirinko į eilinę Seimo VI (pavasario) sesiją.

Sveikindamas su pavasario darbų pradžia parlamento vadovas įvardijo svarbiausias sesijos veiklos kryptis: darni, atsakinga ir sveika visuomenė; švietimo, kultūros ir mokslo kokybės bei efektyvumo didinimas; viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas; darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra ir saugi valstybė.

Sesijos darbų programos projekte siūloma įtvirtinti 11 programos prioritetų. Ypatingas dėmesys bus skiriamas korupcijos prevencijai, socialinės atskirties mažinimui, vaiko teisių apsaugos įgyvendinimo sistemos tobulinimui. Tarp prioritetinių darbų – Lietuvos piliečių teisių ir verslo interesų užtikrinimas, rengiantis Jungtinės Karalystės išstojimui iš Europos Sąjungos; viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos tvirtinimas; sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo ir skaidrumo didinimas; studijų finansavimo modelio tobulinimas. Socialinių problemų įgyvendinimo srityje bus siekiama sistemiškai spręsti viso viešojo sektoriaus – viešojo valdymo, švietimo, sveikatos, kultūros ir meno, socialinės apsaugos sektorių darbo apmokėjimo problemas ir numatyti viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio didinimo ir finansavimo principus, priemones ir būdus artimiausioje ir ilgalaikėje perspektyvoje. Reikšmingi įstatymų projektai, susiję su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisomis, siekiant įtvirtinti individualaus konstitucinio skundo institutą.

Sesijos darbų programos projekte taip pat numatoma atnaujinti Valstybės strateginio valdymo principus, pertvarkyti biudžeto formavimo sistemą, valstybės įmonių valdymą ir priežiūrą, konsoliduoti ir optimizuoti biudžetinių įstaigų funkcijas.

Dar viena sritis, kuriai bus skiriamas didelis dėmesys – integruoto tarpinstitucinio mišrių (hibridinių) grėsmių užkardymo ir išorinių veiksnių valdymo mechanizmo tobulinimas.

„Su valstybės saugumu susijusioje teisėkūros srityje svarbu sudaryti tinkamas sąlygas ir užtikrinti sklandžią Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos desinchronizaciją nuo Nepriklausomų valstybių sandraugos šalių elektros energetikos sistemos ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu iki 2025 metų. Siekiant minėto tikslo, turės būti priimtas Elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymas“, – sakė Seimo Pirmininkas.

Ypač svarbus pavasario sesijos prioritetas – Seimo jau priimtų reformų įgyvendinimo kontrolė (švietimo, mokesčių, inovacijų, šešėlinės ekonomikos mažinimo ir pensijų srityse).

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis tarp prioritetų išskyrė Vyriausybės siūlymus, atsiradusius po Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto tyrimų išvadų: „Pirmiausia, tai lobistinės veiklos, partijų kompanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės, bei turto civilinio konfiskavimo įstatymai. Labai aiškiai matėme, kaip didelės ir svarbios valstybės institucijos gali būti pajungtos ne darbui tėvynės labui, o nedidelių, bet įtakingų grupių interesų aptarnavimui. Ši situacija turi keistis, ji ir keičiasi. Ir siūlomi teisės aktų projektai padės šiuos pokyčius įtvirtinti.“

  1. Skvernelis pažymėjo, kad Vyriausybė taip pat teikia siūlymus ir dėl konkurencijos didinimo bei kainų mažinimo mažmeniniame prekybos sektoriuje. Taip pat daug dėmesio planuoja skirti su atliekų tvarkymu susijusioms problemoms spręsti.

Kaip ir praėjusią sesiją, daug dėmesio bus skiriama parlamentinei kontrolei. Kiekvieną savaitę Seimui bus pristatomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių informaciniai pranešimai apie priimtų teisės aktų įgyvendinimą.

Sesijos metu numatoma surengti diskusijas strateginėmis temomis: „NATO svarba Lietuvos valstybingumui 15 metų narystės kontekste“, „Lietuvos pasiekimų Europos Sąjungoje 15 metų apžvalga“, „Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos 25 metų draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutarties reikšmė“, „Teisėkūros proceso tobulinimas“.

Sesijos darbų programos projekte siūlomi svarstyti 545 teisės aktai, kuriuos teikia Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Vyriausybė, Seimo komitetai, frakcijos ir Seimo nariai.

Nepaisant dviejų referendumų ir dvejų rinkimų, vyksiančių gegužę, šioje sesijoje Seimas tikėtina dirbs konstruktyviai.