Kovo 10 d. sugiedodami himną Seimo nariai pradėjo VIII (pavasario) sesiją.
Sveikindamas Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis kalbėjo apie laukiančius darbus ir iššūkius, kvietė atsakingai dirbti ir auginti Lietuvą.
Buvo perskaitytas Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos sveikinimas, kuriame rašoma: „Nėra lengva būti atsakingiems už visą šalį. Tačiau istorija mums siūlo įtikinamą pavyzdį žmonių, kurie sudėtingomis sąlygomis nesiblaškė, telkė jėgas ir nuo pamatų kūrė Lietuvą. Jau rytoj švęsime trisdešimtąsias atkurtos Nepriklausomybės metines. Tai yra puiki proga apžvelgti nuveiktus darbus ir įvertinti, ko iki šiol nepadarėme. Gegužės viduryje minėsime Steigiamojo Seimo šimtmetį – ypatingą Lietuvos parlamentarizmo istorijos sukaktį, kuri primena mums apie gilias šalies demokratijos tradicijas. Net ir šimtui metų praėjus, garsiai ir išdidžiai skamba pirmajame Steigiamojo Seimo posėdyje Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ištarti žodžiai, kad „mūsų likimas mūsų rankose“ ir kad „savo jėgomis turim gydyti senąsias savo žaizdas“. Kaip prieš šimtą metų, taip ir dabar pagrindinė Seimo narių pareiga – bendromis jėgomis dirbti Lietuvos naudai ir žmonių gėrybei. Dirbti visada ir visur, bet kokiomis aplinkybėmis, savo rankomis kuriant mūsų bendrą likimą“. Prezidentas linkėjo tapti pavyzdžiu, kad Lietuvoje įmanoma ne tik neigianti, bet ir kurianti politinė kultūra.
Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis pristatė Sesijos darbų programą.
Saulius Skvernelis kvietė prisiminti nueitą solidų trisdešimties metų kelią, per kurį kaip šalis pasiekėme nepaprastai daug. „Įgyvendinome strateginius uždavinius gerovei ir saugumui užtikrinti – prieš 15 metų tapome Europos Sąjungos, NATO nare, 2018 metais buvome priimti į EBPO. Pasaulio gerovės indekso duomenimis, Lietuva tarp 149 pasaulio šalių yra 36 vietoje. Verslo sąlygas vertinančiame Pasaulio banko tyrime „Doing Business“ Lietuva užima 11 vietą iš 190 pasaulio valstybių. Jeigu šią sėkmę mato ir pripažįsta pasaulis, ja patikėti ir apie ją kalbėti privalome mes patys“.
Premjeras akcentavo, kad „pagrindiniai Vyriausybės siūlymai Seimo pavasario sesijai ir toliau susiję su socialinės atskirties mažinimu, šeimų stiprinimu, sveikatos apsaugos ir švietimo sistemų gerinimu, toliau siūlomos efektyvios priemonės kovai su korupcija ir šešėline ekonomika, skiriamas didelis dėmesys aplinkos apsaugai, žmonių saugumui. Kilo atlyginimai ir sparčiai augo pensijos. Ne tik viešojo sektoriaus darbuotojai – mokytojai, gydytojai, kariai, ugniagesiai, bet ir bet kuris Lietuvos žmogus ar šeima, gaunantys vaiko pinigus, socialines išmokas ir kitą valstybės pagalbą, turi likti ramūs, kad tai nebus iš jų atimta. Pavasario sesijoje bendromis pastangomis su Seimu ir Prezidentu toliau kursime mūsų žmonių gerovę, artinsime pensijas prie oraus gyvenimo lygio.“ Premjeras apžvelgė Vyriausybės teikiamus įstatymų projektus:
„-Užimtumo įstatymo pakeitimai, kurie sudarys galimybę greičiau ir efektyviau vykdyti darbo paieškas, didins vyresnių kaip 45 metų asmenų įdarbinimo galimybes. Pagaliau turime stabiliai augantį darbo užmokestį. Dėl ekonomikos augimo ir dėl mokesčių reformos vidutinis atlyginimas nuo 2016 m. pakilo penktadaliu. Vidutinis gydytojo ir mokytojo atlyginimas pakilo trečdaliu. Šią tendenciją turime tęsti.
-Koreguosime Darbo kodeksą, kad užtikrintume sunkiomis ligomis susirgusiųjų apsaugą darbe, didinsime dirbančiųjų pajamas, peržiūrėsime pareiginės algos bazinį dydį, minimaliąją mėnesinę algą.
-Toliau kryptingai sieksime stiprinti Lietuvos šeimas, sudarydami sąlygas jiems auginti, ugdyti ir mokyti savo atžalas gyvenant visavertį gyvenimą Lietuvoje, o ne kažkur kitur. Tokios priemonės kaip parama šeimoms įsigyjant būstą regionuose, šeimos kortelė, kultūros pasas, nemokamas muziejų lankymas, nemokamas ikimokyklinukų maitinimas ne tik lengvina šeimų finansinę situaciją, bet ir ugdo sveiką bei išprususią jaunąją kartą. Darysime viską, kad šių priemonių aprėptis didėtų.
-Prieš trejus metus ėmėmės gerinti sveikatos apsaugos sistemą, kad laisvės karta nebeišsiskirtų vien skaudžiais rodikliais Europoje. Ir šiandien galime didžiuotis, kad mažėja mirtingumas dėl infekcinių ir kraujotakos sistemos ligų. Mažėja savižudybių skaičius, taip pat mirčių dėl alkoholio nulemtų priežasčių. 
-Transporto lengvatų įstatymo pakeitimu kviesime Seimo narius pritarti lengvatoms įsigyti automobilius ir kompensacijoms reguliaraus eismo važiavimo bilietams sunkiai sergantiems.
Prieš trejus metus mūsų Vyriausybė pasiryžo ryžtingai mažinti korupciją ir šešėlį ekonomikoje. Ir toliau kova su šiomis negerovėmis lieka vienu svarbiausių mūsų uždavinių. Iš šešėlio ištraukėme planuotus 200 mln. eurų, bet to tikrai negana, todėl atnešame į Seimą projektus, kurie didina skaidrumą transporto, statybų ir paslaugų sektoriuose, teiksime Lobistinės veiklos įstatymo pakeitimus.
-Ryžtingai ir nuosekliai toliau Seimui siūlysime priemones, kaip spręsti svarbiausius iššūkius užtikrinant saugią ir švarią aplinką, didinti atliekas naudojančių ir šalinančių įmonių atsakomybę. Numatome teikti įstatymų projektus, kurie sudarys sąlygas efektyvesnei vandentvarkos įmonių veiklai ir galimybę Lietuvos gyventojams gauti geresnes geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas, siūlysime nustatyti, kad komunalinių atliekų tvarkymo kainodara būtų reguliuojama.
-Vyriausybė, dirbdama kartu su itin plačiu socialinių ekonominių partnerių ratu, parengė 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano projektą – skėtinį 10 metų trukmės planavimo dokumentą. Šis dokumentas padės suplanuoti šalyje būtinus pokyčius ir užtikrinti ilgalaikę šalies ekonominę bei socialinę pažangą. Tačiau tam, kad jis veiktų, būtinas visų valdžių susitelkimas ir Seimo palaikymas. O susitelkimas, kaip matome, visada duoda gerų rezultatų. Tai puikiai iliustruoja tarptautinės migracijos balansas, kuris Lietuvoje ilgą laiką buvo neigiamas, tačiau dėl bendromis Seimo ir Vyriausybės pastangomis įgyvendintų šeimos ir regioninės politikos priemonių bei kitų veiksnių praeitais metais situacija pasikeitė ir pirmą kartą po daugiau kaip 20 metų grynoji migracija buvo teigiama. Ši tendencija tęsiasi iki šiol – vasario mėnesį vėl registruota teigiama migracija ir gyventojų skaičiaus didėjimas. Darykime viską, kad ši kryptis išliktų.“
Premjeras išsamiai apžvelgęs ir kitus Vyriausybės teikiamus įstatymų projektus pakvietė „padovanoti dovaną Lietuvos žmonėms Nepriklausomybės trisdešimtmečio proga – mažiau beprasmių rietenų ir daugiau prasmingų darbų ir bendradarbiavimo.“