Gegužės 18 d. krikščioniškasis pasaulis mini Popiežiaus Jonas Paulius II-ojo gimimo šimtmetį. Karolis Jozefas Vojtyla beveik 27 metus buvo katalikų bažnyčios vadovas, 2014 m.balandžio 27 d. paskelbtas šventuoju. Pasak Šventojo litanijos, jis buvo: „nepavargstantis šios žemės piligrimas, visų tautų misionierius, tikėjimo, vilties ir meilės liudytojas, meilės kultūros puoselėtojas, šeimų globėjas, silpnųjų stiprintojas ir solidarumo mokytojas, susitaikinimo ir taikos apaštalas, darbštumo įsikūnijimas, uoliai vykdęs savo pašaukimą….“. Popiežius Jonas Paulius II, buvo pirmasis istorijoje Lietuvą aplankęs popiežius, 1993 m. rugsėjo 4–8 d. savo atvykimu Jis mums suteikė išskirtinį džiaugsmą, rugsėjo 7 d. aukojo Šv. mišias Kryžių kalne, koplytėlėje, kuri ir dabar primena Popiežiaus vizitą, prie kurios kasmet meldžiamės per Kryžių kalno atlaidus.