Gegužės 4 dieną Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro parodų salėje vyko poezijos mylėtojų, poetų, literatų iš visos Lietuvos XV-asis respublikinis poezijos konkursas, skirtas anykštėno tautodailininko, literato, klieriko Karolio Širvinsko atminimui. Šį konkursą organizuoja Lietuvos paramos ir labdaros fondas „Baltasis balandis“, jo prezidentė – Karolio Širvinsko mama Aldona Širvinskienė.

Kasmetinis konkursas vyksta vis kitoje vietoje. Šiais metais jis surengtas Šiaulių rajone. Konkurse dalyvavo net 46 dalyviai.

Šventę atidarė Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro vaikų ir jaunimo grupė ,,Ikaras“, jaunieji aktoriai (vadovai Leontina ir Petras Valskiai) parodė meninę kompoziciją „Paukščiai“. Konkurso dalyvius pasveikino ir Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ mažosios skaitovės, deklamavusios žemaitiškai.

Sveikindama ir dėkodama literatams ir poetams už gebėjimą pažadinti mūsų širdyse ir mintyse gėrio, grožio, meilės jausmus, linkėjau telkti ir drąsiai kalbėti apie vertybes, pilietiškumą ir patriotizmą, sąžiningumą ir atsakomybę.