Seimas patvirtino 2019 m. valstybės biudžetą. Už jį balsavo 84 Seimo nariai, prieš – 41, penki – susilaikė.

„Kitų metų biudžetas orientuotas į struktūrines reformas, skurdo mažinimą, rezervų kaupimą ateičiai. Labiausiai išlaidos augs tose srityse, kuriose įgyvendinami pokyčiai – švietimo ir mokslo, sveikatos ir socialinės apsaugos“, – sakė finansų ministras Vilius Šapoka. Pasak jo, rengiant biudžetą atsižvelgta į fiskalinės drausmės reikalavimus, besikeičiančią makroekonominę aplinką ir būtinybę kaupti rezervus. Reformų įgyvendinimas, suplanuotas 2019 m. biudžete, vidutiniu laikotarpiu didins šalies bendrąjį vidaus produktą, bus sukurtos naujos darbo vietos.

„Reformos yra tas įrankis, kuris leidžia įgyvendinti strateginius tikslus, mažinti darbo jėgos apmokestinimą, skatinti inovacijas ir investicijas, didinti gyventojų pajamas ir ekonominį saugumą, užtikrinti pensijų sistemos tvarumą, taip pat mažinti šešėlinę ekonomiką ir, žinoma, didinti sveikatos bei švietimo sektorių kokybę ir svarbiausia – jų efektyvumą“, – sakė ministras.

2019 m. valstybės biudžeto pajamos, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, sudarys 10 mlrd. 590 mln. eurų. Iš jų: pajamų ir pelno mokesčiai – 2 mlrd. 483 mln. eurų, prekių ir paslaugų mokesčiai – 5 mlrd. 417,5 mln. eurų, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos – per 1 mlrd. 921,5 mln. eurų.

2019 m. valstybės biudžeto asignavimai išlaidoms ir turtui įsigyti, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos, sudarys 11 mlrd. 696 mln. eurų. Asignavimai viršija pajamas beveik 1 mlrd. 106 mln. eurų. Socialinei apsaugai skiriama – 5,7 mlrd. eurų, švietimui – 2,2 mlrd. eurų, sveikatos apsaugai – beveik 2,2 mlrd. eurų. Darbo užmokesčiui skiriama beveik 1 mlrd. 646 mln. eurų, turtui įsigyti – beveik 810 mln. eurų kitų metų valstybės biudžeto asignavimų.

2019 m. savivaldybių biudžeto pajamos ir valstybės biudžete dotacijos sudarys beveik 3 mlrd. eurų. Pajamos savarankiškoms funkcijoms – 1 mlrd. 899,9 mln. eurų. Tai yra beveik 60 mln. eurų daugiau negu 2018 m. Valstybės biudžeto dotacijos sudarys 1 mlrd. 37 mln. eurų arba beveik 10 proc. (94,6 mln. eurų) daugiau negu 2018 m.

Palyginti su 2018 m., savivaldybių biudžetų pajamos kitąmet didės 161,6 mln. eurų arba 5,8 proc. 2019 m. savivaldybių biudžetų pajamos ir valstybės biudžeto dotacijos iš viso sudarys 2944,5 mln. eurų: pajamos savarankiškoms funkcijoms sudarys 1900,6 mln. eurų (3,28 proc. arba 60,3 mln. eurų daugiau negu 2018 m.), o valstybės biudžeto dotacijos – 1043,9 mln. eurų (10,7 proc. arba 101,3 mln. eurų daugiau negu 2018 m.). Pagal priimtą Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo straipsnio pakeitimo įstatymą savivaldybių pajamų mažėjimas nuo kitų metų yra kompensuojamas ne 90 proc., o 100 proc.

Seimas patvirtino 4,45 mlrd. eurų sieksiančias kitų metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamas ir 4,04 mlrd. eurų išlaidas (planuojamas metų rezultatas – pajamos viršija išlaidas 412 mln. eurų). Už tai numatantį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymą balsavo 82 Seimo nariai, prieš – 4, susilaikė 24 parlamentarai. Bendrosios pensijos dalies finansavimas bus perkeliamas į valstybės biudžetą. Senatvės pensijos bus indeksuojamos ir vidutiniškai didės 7,63 proc. Skaičiuojama, kad vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, kitais metais pasieks 363 eurus. Kartu su „Sodros“ biudžetu pavirtinti socialinio draudimo tarifai, kurie galios 2019 metais. Tarifai keičiasi dėl mokesčių reformos, nes nuo kitų metų sujungiamos darbdavio ir darbuotojo mokamos įmokos, todėl darbuotojų darbo užmokestis „ant popieriaus“ išaugs 1,289 karto. Įmokų sujungimas – tai ekspertų pasiūlymas šešėlio mažinimui darbo santykių srityje. Pagal priimtą įstatymą, didžiausią „Sodros“ biudžeto pajamų dalį 2019 m. sudarys apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos – beveik 2 mlrd. 345 mln. eurų ir draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos – daugiau kaip 311,2 mln. eurų. Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos planuojama sudarys apie 66,2 mln. eurų, valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos – 3 mln. eurų, asignavimai iš valstybės biudžeto sudarys beveik 1 mlrd. 720 mln. eurų. Pagal priimtą įstatymą valstybinio socialinio draudimo pensijoms planuojama skirti daugiau kaip 3 mlrd. 111 mln. eurų, ligos draudimo išmokoms – 332,8 mln. eurų, motinystės draudimo išmokoms – 344 mln. eurų, nedarbo socialiniam draudimui – apie 144 mln. eurų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui – 30,1 mln. eurų.

Priėmus Valstybės biudžetą ir jį lydinčius įstatymus

Nuo 2019 m. sausio 1 dienos vaiko pinigai didės 20 eurų, ir sieks 50 eurų per mėnesį (dabar – 30 eurų), o vaiko pinigai neįgaliam vaikui – 69,92 euro (dabar – 30 eurų). Gausių ar nepasiturinčių šeimų vaikams bus mokama 20 eurų papildoma išmoka.

Didės ir vienkartinė parama mokinio reikmėms įsigyti – nuo kitų metų ji sieks 76 eurus (dabar siekia 57 eurus).

Minimali mėnesinė alga didinama iki 430 eurų, o minimalusis valandinis atlygis – iki 2,63 eurų. Įvertinus tai, kad nuo 2019 metų įsigalioja mokesčių reforma, dėl kurios sujungiamos darbdavio ir darbuotojo įmokos, minimalioji alga kitais metais „ant popieriaus“ sieks 555 eurus, minimalusis valandinis atlygis – 3,39 eurus. 2019 metais valstybės biudžeto projekte šiam tikslui papildomai numatyta 13 mln. eurų.

Bus didinami pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai žmonėms, kurie dirba valstybės ir savivaldybių įstaigose. Minimalieji koeficientai valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojams didinami dėl minimalios algos augimo. Planuojama, kad kitų metų biudžete tam prireiks papildomų 16 mln. eurų.

Gyventojų pajamų mokestis (GPM): Vietoj 21 proc. – 20 proc. Privalomasis sveikatos draudimas (PSD) – 6,98 proc.; Valstybinis socialinis draudimas (VSD) – 12,52 proc. Darbdavio socialinio draudimo įmoka (nedarbo socialinis draudimas, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas) – 1,47 proc. Darbdavio įmoka į ilgalaikio darbo išmokų fondą – 0,16 proc. ir įmoka į Garantinį fondą – 0,16 proc.

Darbuotojams taip pat bus pritaikyta mokesčių lengvata – neapmokestinamas pajamų dydis (NPD), kuris 2019 m. sieks 300 eurų ir kurio taikymas plečiamas iki dviejų vidutinių mėnesio darbo užmokesčio dydžių sumos.