Gegužės 15 d. prie LR Seimo pasodinome Steigiamojo Seimo ir Lietuvos Respublikos šimtmečio ąžuolą, linkėdami Lietuvai stiprybės ir klestėjimo. Valstybės vėliavų pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje, Šv. Mišios Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje ir tebeskambantys J.E. Kardinolo S. Tamkevičiaus žodžiai: „Mylėti Lietuvą ir jos žmones“.
Šventa pareiga buvo padėti gėles ant Panemunės kapinėse palaidoto Steigiamojo Seimo Pirmininko Aleksandro Stulginskio kapo ir nusilenkti žuvusiems už Laisvę prie paminklo Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje (prie šio paminklo buvo sustoję ir Steigiamojo Seimo nariai 1921 m.)