Labai simboliška, pasitinkant Steigiamojo Seimo šimtmetį, prisiminti savo tautos šviesuolius. Iš istorinės nuotraukos į mus žvelgia Steigiamojo Seimo Lietuvos valstiečių liaudininkų frakcijos nariai. Steigiamajame Seime Valstiečių liaudininkų frakciją sudarė 29 Seimo nariai. Minime iškilias asmenybes.
Prieš du metus gegužės 15 d. Seime surengtoje konferencijoje minėjome Jono Staugaičio – Steigiamojo Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo, priklaususio Lietuvos valstiečių sąjungos frakcijai, 150-ąsias gimimo metines. Kalbėdama didžiavausi šiuo gražiu sutapimu. Konferenciją vedėme kartu su Laisvės kovų ir Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininku Arūnu Gumuliausku.
Prisimenu ir kitą ypatingą gegužės 15 d. surengtą konferenciją, skirtą Kaziui Griniui. Mano iniciatyva 2016 metus Seimas paskelbė Kazio Griniaus metais. K. Grinius buvo Steigiamojo Seimo komiteto, rengusio Lietuvos Konstituciją, pirmininkas, vienas iš Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos steigėjų ir lyderių, vėliau Premjeras, tarpukario Lietuvos Prezidentas.
Per visą Steigiamojo Seimo kadenciją, keičiantis Seimo nariams, Valstiečių liaudininkų frakcijos nariais buvo net 43 asmenys, t.sk. 2 moterys iš 8 Steigiamajame Seime dirbusių parlamentarių: Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir Felicija Bortkevičienė.
Džiaugiuosi, kad 1905 metais įkurta Valstiečių partija, turi garbingą istoriją.
Atkreiptinas dėmesys, kad to meto politikai kėlė ypatingai didelius reikalavimus sau ir savo veiklai. Jie nuolat skelbė sąžinės ir moralės būtinybę, žodžio ir spaudos laisvę, buvo aktyvūs demokratijos, tautiškumo ir vienybės puoselėtojai, nuoširdžiai rūpinosi tautos likimu ir stiprino žmonių viltį bei ragino tikėti geresne ateitimi.
Mes turime kilnaus tarnavimo Lietuvai pavyzdžius !