Šiaulių rajono savivaldybėje dažnai vyksta pasitarimai kaip įgyvendinami įstatymų pakeitimai aktualūs savivaldybėms. Šį kartą buvo kalbama apie vidaus sandorius, kurie įteisinti 2019 m. gruodžio mėn. Seimui priėmus Vietos savivaldos įstatymo pataisas. Kad savivaldybių įmonėms būtų patikėta teikti viešąsias paslaugas prašė Lietuvos savivaldybių asociacija (tokį kreipimąsi į Seimą, Vyriausybę pasirašė visi 60 savivaldybių merų.) Priėmus minėtas pataisas savivaldybės galės sudaryti vidaus sandorius vandens ar šilumos tiekimo, nuotekų ir atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros srityse, taip pat – teikiant maitinimo paslaugas ugdymo, globos arba sveikatos priežiūros įstaigose. Savivaldybės pačios spręs, kas valdys jų turtą, reikalingą viešosioms paslaugoms teikti. Susitikime diskutavo Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos prezidentas Edmundas Mulokas, šios asociacijos direktorė dr. Aušra Zigmontienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas teisės klausimais Aleksandras Tiaškevičius, Šiaulių apskrities savivaldybių merai, administracijų vadovai, savivaldybių įmonių vadovai. Akcentavome, kad dabartinė teisinė bazė leidžia savivaldybėms būti labiau savarankiškoms, lanksčiau užtikrinti paslaugų gyventojams teikimą. Pasitikėjimas savivalda – yra esminis dalykas, tačiau jos privalo užtikrinti vidaus sandorių pagrįstumą ir skaidrumą. Manau, kad tokie susitikimai yra būtini, siekiant užtikrinti priimtų įstatymų sėkmingą įgyvendinimą.