Balandžio 30-oji Vikipedijoje žymima kaip Pasaulinė gyvybės diena. Krikščioniškoji bendruomenė Gyvybės dieną mini paskutinį balandžio sekmadienį. Balandžio 30 d. Pasaulio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacija, medicinos mokslų daktarė Giedrė Žilinskienė ir jos kolegos šiemet kvietė Seime surengti tarptautinę konferenciją. Gaila, kad karantinas kitaip sudėliojo veiklos planus. Prisimenu Seime anksčiau organizuotas konferencijas, skirtas Gyvybės dienai,… kurių metu kalbėdavome apie gyvybės kultūrą, aptardavome iššūkius ir svarstydavome kaip paskatinti, branginti ir gerbti ne tik savo, bet ir kito teisę gyventi, kaip paraginti pasirinkti ir branginti motinystę, kaip padėti visiems silpnesniems, mažiems, ligoniams ir visiems, kuriems reikalinga mūsų pagalba, kaip branginti šeimą – naujos gyvybės lopšį. Gyvybės kultūros ir orumo puoselėtojas Popiežius Jonas Paulius II rašė: „Tik pagarba gyvybei gali būti esminių ir brangiausių visuomenės gėrybių, kaip antai demokratijos ir taikos, pamatas“. Gyvybės dienos proga pagalvokime apie tai!
IX Seimo kadencijoje pirmininkavau Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijai. 2008 m. balandžio mėn. Seime vykusios konferencijos metu Pasaulinio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacija, apdovanojo mane Lietuvos dailės akademijos prof. L. Žuklio sukurta skulptūrėle „Motinystė“, kurią saugau ir branginu, kaip didžiulį įvertinimą.