Šiaulių krašto tautodailės paroda po metų pertraukos vėl užpildė Šiaulių dailės galeriją. Tradicinio ir šiuolaikinio meno darna susiliejo į talentingų tautodailininkų ir menininkų darbų gausą. Pasididžiavimas mūsų krašto kūrėjais ir galinga meno jėga, kuri daro žmones laimingais, kuri pakylėja virš kasdienybės rūpesčių. Tegul įkvėpimas ir taika pasaulyje leidžia skleisti kūrybos sparnus. Ačiū Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkui Jonui Rudžinskui už dėmesingumą Šiaulių kraštui, nuoširdi padėka nenuilstančiai, aktyviai Šiaulių krašto tautodailininkų vadovei Laimai Kelmelienei už surengtą turtingą parodą.