Džiaugiuosi, kad ir šios kadencijos Seime dirba parlamentinė grupė „Už Šeimą“. Jos surengtoje diskusijoje aptarėme tėvų organizacijų viešai išreikštą susirūpinimą dėl vykdomo Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos atnaujinimo. Jų teigimu vietoje papildymo naujais specialistų pasiūlymais neliko esminių ankstesnės programos nuostatų – naujai rengiamoje Socialinio, emocinio, sveikatos ugdymo ir žmogaus saugos programoje neliko rengimo šeimai bei lytiškumo ugdymo, vertybinių nuostatų. Projekto tekste neliko tokių sąvokų kaip „berniukas“, „mergaitė“, „vyras“, „moteris“, o sąvoka „lytiškumas“ suprantama siaurai, tik lytinės orientacijos kontekste. Kalbėdama diskusijoje akcentavau konstitucinių ir vertybinių nuostatų svarbą, dialogo su tėvų organizacijomis būtinybę. Žinios apie lytiškumą ir vertybinis vaikų ugdymas yra neatsiejami, todėl tai neturi būti išbarstyta horizontaliai per eilę programų. Švietimo tikslai yra ilgalaikiai ir bet kokios naujos iniciatyvos (dėl emocinių, socialinių ar saugos ugdymo) gali papildyti, išplėsti prieš keletą metų parengtą ir suderintą programą, bet negali sumenkinti ar nugriauti pamatinių dalykų. Parlamentinės grupės „Už Šeimą“ nariai ir toliau būsime aktyvūs pamatinių vertybinių nuostatų gynėjai.