Užregistravau  Seimo nutarimo projektą dėl Seimo Pavasario sesijos darbų programos, kurį pateiksime Seimui pirmajame prasidedančios sesijos posėdyje kovo 10 d. Projekte daugiau kaip 580 teisės aktų projektų. Vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti 147, Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda – 9, Seimo nariai – apie 300 įstatymų projektų. Dalis įrašytų į darbų programą projektų jau yra pateikta ankstesnėje sesijoje, tad tęsime tolimesnį jų svarstymą.

Pavasario sesijos darbų programos prioritetai:
– socialinės atskirties mažinimo priemonių įgyvendinimo tęstinumas, užimtumo skatinimo ir nedirbančiųjų integravimo į darbo rinką galimybių didinimas, neįgaliųjų socialinės integracijos stiprinimas;
– korupcijos prevencijos priemonių efektyvinimas ir šešėlinės ekonomikos mažinimas (viešųjų pirkimų sistemos efektyvinimas, lobistinės veiklos reglamentavimo tobulinimas);
– pokyčių aplinkos apsaugos srityje reglamentavimas, efektyvios aplinkosaugos kontrolės vykdymas, Lietuvos įsipareigojimų dėl ES klimato kaitos ir energetikos politikos tikslų iki 2030 metų įgyvendinimas; Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcijos ir 2021–2030 m. Nacionalinės pažangos plano įgyvendinimas.
Vienas iš esminių prioritetų šioje sesijoje – vykdomų reformų (švietimo, sveikatos apsaugos, mokesčių, inovacijų, šešėlinės ekonomikos mažinimo ir pensijų srityse) įgyvendinimo kontrolė. Kiekvieną antradienį, kaip ir ankstesnėse sesijose, ministrai Seimo posėdžiuose pristatys informacinius pranešimus apie priimtų teisės aktų įgyvendinimą.
Seimas išklausys Respublikos Prezidento metinį pranešimą, bus pateikta Vyriausybės 2019 m. veiklos ataskaita.
Sesijoje planuojamos diskusijos strateginėmis temomis apie būsimą ES finansinę programą 2021–2027 m.,
„Brexit“ įtaką Lietuvai, pokyčius aplinkos apsaugos srityje ir Europos žaliojo kurso įgyvendinimo perspektyvos Lietuvos konkurencingumo ir vienodų galimybių su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis kontekste.
Pagal Seimo valdybos patvirtintą pavasario posėdžių grafiką sesijos metu, nuo kovo 10 d. iki birželio 30 d., planuojama surengti 50 plenarinių posėdžių.
Siekdami kuo didesnio Seimo darbo bei priimamų sprendimų viešumo Seimo posėdžius ir toliau kviečiame tiesiogiai stebėti Seimo interneto svetainėje (www.lrs.lt) ir Seimo „YouTube“ paskyroje. Lietuvos gyventojams taip pat sudaryta galimybė stebėti tiesiogines transliacijas iš Seimo posėdžių salės per televizijos programą „Seimas – tiesiogiai“.