Asmenims, esantiems slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėse, į 120 dienų per kalendorinius metus nustatytą terminą nebus įskaičiuojamas Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpis. Šiandien 122 Seimo nariai vienbalsiai pritarė Socialinių reikalų ir darbo komiteto narių (R.Šalaševičiūtės, R.Baškienės, R. Dagio, A. Dumbravos, J.Džiugelio, J.Rimkaus) Sveikatos draudimo įstatymo projektui. Tokių asmenų, kuriems teikiamų slaugos ir socialinių paslaugų bei patarnavimų, slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėse paslaugų faktinė trukmė jau pasiekė 120 dienų ir jie turėtų išvykti į namus, šiuo metu yra apie 1700 žmonių. Suprantama, kad karantino laikotarpiu, tokių paslaugų suteikimas namuose būtų problematiškas. Vidutinė teikiamų paslaugų kaina ligoninėje – 34,80 euro per dieną, įstatymo įgyvendinimui numatyta 1,7748 mln. eurų per mėnesį Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Džiaugiuosi, kad Vyriausybė ir Seimas pritarė šios svarbios žmonėms problemos sprendimui.