Rugpjūčio 21 d. prie paminklinio akmens iškilmingai buvo pagerbtas karys savanoris Artūras Sakalauskas, žuvęs prie 27-erius metus. Pagerbimo ceremonijoje dalyvavo Artūro Sakalausko mama Genovaitė Sakalauskienė, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nariai, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai, Lietuvos kariuomenės pajėgų ir dalinių vadai, Lietuvos Laisvės gynėjai ir Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai, Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę artimieji, Artūro Sakalausko bendražygiai, visuomeninių organizacijų atstovai ir kiti garbingi svečiai.
Kalbėdama minėjimo metu atkreipiau dėmesį, kad „…šių metų spalio mėnesį Artūrui Sakalauskui būtų sukakę 55-eri. Bandau įsivaizduoti kiek daug prasmingų ir kilnių darbų būtų atlikęs žmogus, kurio genuose užkoduota atsakomybė, pareigos supratimas, meilė Tėvynei ir drąsa. Artimųjų ir jį pažinojusių atmintyje Artūras Sakalauskas išliks šelmiškai besišypsantis 27-erių metų jaunuolis, paaukojęs save ant Lietuvos nepriklausomybės aukuro.
LRS Jono Pauliaus II auloje iš nuotraukų žvelgia laisvės gynėjai, žuvę Sausio 13, Medininkuose ir čia – prie Parlamento žuvęs Artūras Sakalauskas. Jų žvilgsniuose lyg priesakas mums ir ateinančioms kartoms – saugoti ir ginti Tėvynę, dirbti ir kurti stiprinant laisvą ir nepriklausomą Lietuvą, nepaskęsti rietenose, o visur ieškoti santarvės ir meilės.

Į atkurto Lietuvos šimtmečio istoriją laisvės gynėjai – mūsų didžiavyriai, įpynė pasiaukojimo dėl jos giją, tapo kovos už savo šalies laisvę ir nepriklausomybę simboliu.“
Renginyje kalbėjo Kašto apsaugos savanorių pajėgų vadas pulkininkas Dainius Pašvenskas, Krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas, to meto Aukščiausiosios Tarybos vadovas Vytautas Landsbergis. Artūro Sakalausko mama Genovaitė Sakalauskienė. Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė“ dainavo partizanų dainas. Vėliau renginio dalyviai susirinko II rūmų fojė, kur buvo atidaryta Artūrui Sakalauskui skirta paroda.