Sekmadienį iškilmingai paminėta Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčios šventė – šios bažnyčios pastatymo 10 metų jubiliejus. Su 70-uoju jubiliejumi pasveikintas Šiaulių vyskupijos ganytojas J. E. vyskupas Eugenijus Bartulis. Pagarbą ir dėkingumą J. E. vyskupui Eugenijui Bartuliui liudijo žmonių ir gėlių jūra, nuoširdūs linkėjimai ir sveikinimai.
Šv. Mišias švenčiant Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios 10 metų jubiliejų aukojo J. E. vyskupas Eugenijus Bartulis. Jo pamoksle kaip visada skambėjo išminties kupinos mintys apie Dievą, tikėjimą, žmones.
Kartu su Seimo nariais Arūnu Gumuliausku, Stasiu Tumėnu ir Liudu Jonaičiu, Šiaulių miesto meru Artūru Visocku ir Šiaulių rajono meru Antanu Bezaru pasveikinome parapijiečius ir J. E. Vyskupą.
Šiaulių vyskupija – vienintelė vyskupija Lietuvoje, įsteigta atkurtoje Nepriklausomoje Lietuvoje. Neįkainojama Dievo dovana, kad ją įkūrė popiežius Jonas Paulius II, o E. Bartuliui pavedė būti pirmuoju jos Ganytoju.
Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės vardu kreipėmės į J. E. Vyskupą: „Jūs esate mūsų tikėjimo uola, prie kurios prisiglausti nori visi, ieškantys Jėzaus Kristaus, gyvojo Dievo, trokštantys įveikti žemiškojo gyvenimo išbandymus ir siekiantys suvokti vilties Evangelijos paslaptį.“
Dėkojome už kilnią ganytojišką meilę, už sielą raminančius pamokslus, už jautrius palaiminimus, už jaudinančius piligriminius žygius, už telkiančias šeimų šventes, už atnaujintą Kryžių kalno atlaidų šventimą, už širdis sušildančią šypseną.
Koks stiprus buvo Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio, Šiaulių Šv. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios kunigų, visos parapijos žmonių tikėjimas, kad iškilo ši įspūdinga bažnyčia, tapusi viena esminių miesto peizažo dominančių. Šios šventovės architektūrinis siluetas – tarsi maldai sudėtos rankos liudija apie maldos ir tikėjimo galią. Ši ypatinga šventovė jubiliejinius metus mini dirbant puikiam dvasininkui klebonui Sauliui Paliūnui.