Sausio 6 d. Šiaulių miesto arenoje vyko Šiaulių vyskupijos šeimų šventė, pavadinta „Šeimų ištikimybė – tautos stiprybė“, sukvietusi šeimas iš Šiaulių vyskupijos, Lietuvos ir užsienio. Šventėje, kuri rengiama jau 18-ti metai, dalyvavo per 6000 žmonių. Po šv. Mišių – Lietuvos 100-mečiui skirta programa „Taip niekas tavęs nemylės“.

Eucharistijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Koncelebravo vyskupai: Arūnas Poniškaitis, Jonas Kauneckas, Algirdas Jurevičius, Juozas Matulaitis ir Šiaulių vyskupijos kunigai. Pamokslą sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, padėkojęs Šiaulių vyskupui, sukvietusiam žmones melstis už šeimas. Vyskupas J. Kauneckas išreiškė džiaugsmą, kad tiek daug žmonių puoselėja santuokos ištikimybę, nes kai šeimos sugriūna – kenčia vaikai.

Po šv. Mišių Šiaulių vyskupijos šeimos šventės organizatorius ir dalyvius sveikino Šiaulių miesto meras Artūras Visockas. Jis teigė, kad įspūdinga šeimų šventė – Lietuvą reprezentuojantis kūrinys.

Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui – šių unikalių renginių organizatoriui dėkojo Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė, parlamentinės grupės „Už šeimą“ pirmininkas Rimantas Jonas Dagys, akcentuodami, kad tokios šventės vienija ir telkia, kad čia mes tapome stipresni, sustiprėjo mūsų tikėjimas ir pasitikėjimas, ne tik vienas kitu, bet ir valstybe, o šito labai reikia. Vyskupui Bartuliui ir šventę organizavusiam Šiaulių vyskupijos šeimos centrui, kurio vadovė Edita Gulbinienė, buvo įteiktos Seimo dovanos.

Kauno valstybinis choras (vadovas P. Bingelis dovanojo įspūdingą meninę programą. Šventės pabaigoje vyskupas pakvietė visus pasijusti viena šeima ir susikabinus rankomis sugiedoti tradicinę giesmę „Viešpaties palaima visada telydi mus“.

Parengta pagal Šiaulių vyskupijos informaciją