Padėkos vakaras Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre, kuriame dalyvavo gražus būrys geros valios žmonių, buvo pakylėjantis ir telkiantis. Kalbėjome apie Šiaulių vyskupijos ateitį, apie atsakomybę ir išmintį, linkėjome bendrystės ir vieningumo, kurio taip reikia mūsų Lietuvai.J.E. Vyskupo Eugenijaus Bartulio padėkos – didžiulis įpareigojimas tarnauti kilniausiems idealams ir toliau daryti gerus darbus.