Kasmet rugsėjo 23 – Holokausto, Lietuvos žydų genocido – dieną pagerbiame žuvusias aukas.
Šiemet kartu su Kužių gimnazijos mokiniais ir Šiaulių žydų bendruomenės atstovais pagerbėme žuvusiųjų atminimą vienoje didžiausių žydų masinių žudynių vietoje Luponių miške, netoli Kužių miestelio Šiaulių rajone. Šiame miške, masinių žudynių metu, Antrojo pasaulinio karo metais nužudyta per aštuoni tūkstančiai žydų.
Uždegtos žvakutės, holokausto aukų artimieji dalijosi prisiminimais… Neįmanoma suvokti tragedijos masto…
Šioje Luponių miško teritorijoje yra vienuolika kapaviečių. Šlaitai sutvirtinti lauko akmenimis, tarpusavyje surištais betonu. Prie kapų sampylų pritvirtintos rudo šlifuoto granito lentelės su iškaltais užrašais: „Šiame Luponių miške / 1941 metų liepos-rugsėjo/ mėnesiais nacistų budeliai/ nužudė daugiau nei 8000 žydų/ – vyrų, moterų, vaikų,“ apačioje – užrašas žydų rašmenimis. Einant nuo pagrindinės kapavietės gilyn į mišką, ant laiptuoto juodo šlifuoto granito postamento juodas šlifuotas kūbo formos paminklas, kurio keturiose kraštinėse iškaltos Dovydo žvaigždės ir užrašai įvairiomis kalbomis, vienoje kraštinėje – užrašas lietuvių kalba: „Paminklas nužudytiems Šiaulių geto žydams ir mūsų brangiai motinai Rochel-Tillih Tihila, tegul ji ilsisi ramybėje. Ji buvo ryžtinga moteris, dosni ir anonimiškai labdaringa. Šis paminklas yra jos įamžinimui.“ Skausmu alsuojantys užrašai.
Padėjome gėles ir atminimo akmenėlius.