Šiandien Seime vyko neeilinė sesija. Diskusija ir rezoliucijos priėmimas „Dėl padėties Baltarusijos Respublikoje po suklastotų Prezidento rinkimų“. Pirmininkavau šiam posėdžiui. Neeilinė sesija tuo pačiu klausimu vyko ir Latvijos parlamente. Kalbėję baltarusių tautos atstovai vardino skaudžius įvykius. Ypač jautrus buvo Baltarusijos žmogaus teisių apsaugos organizacijos „Mūsų namai“ vadovės Olgos Karač pranešimas. Ją su mažamečiais vaikais atbėgusią nuo Baltarusijos rėžimo priglaudė Lietuva. Olgos vaikai, išreikšdami dėkingumą Lietuvai, įteikė Seimui žaislą – medinį arkliuką. Už Jūsų ir mūsų laisvę !
Rezoliucija „Dėl padėties Baltarusijos Respublikoje po suklastotų Prezidento rinkimų“ (projektas Nr. XIIIP-5118) priimta už balsavus 120 Seimo narių, nė vienam nebuvus prieš, dviem parlamentarams susilaikius.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
REZOLIUCIJA
DĖL PADĖTIES BALTARUSIJOS RESPUBLIKOJE PO SUKLASTOTŲ PREZIDENTO RINKIMŲ
2020 m. rugpjūčio 18 d. Nr. XIII-3281
Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas,
pabrėždamas,kad 2020 m. rugpjūčio 9 d. Baltarusijos Respublikoje vykusių Prezidento rinkimų rezultatai buvo suklastoti;
atkreipdamas dėmesį į tai, kad nė viena tarptautinė organizacija nėra pripažinusi visų Baltarusijoje iki šiol vykusių parlamento ir Prezidento rinkimų kaip laisvų ir sąžiningų, taip pat į tai, kad iš karto po rugpjūčio 9 d. prasidėję taikūs Baltarusijos gyventojų protestai buvo malšinami brutalia jėga, tūkstančiai protestuotojų buvo suimti, sužeisti, yra žuvusių;
primindamas, kad pastaruosius dešimtmečius Baltarusijos valdžia nuolat varžo saviraiškos ir demokratijos laisves bei teises, o opozicijos atstovai šalyje dažnai suimami ar kitais būdais persekiojami;
palankiai vertindamas Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos Baltarusijos valdžiai pristatytą krizės sureguliavimo planą, kuriuo siūloma skubiai deeskaluoti situaciją ir nutraukti brutalios jėgos naudojimą, paleisti visus suimtus protesto dalyvius ir nutraukti jų persekiojimą, pradėti valdžios dialogą su savo piliečiais,
visapusiškai palaiko baltarusių tautos apsisprendimą kurti savo šalies ateitį vadovaujantis demokratijos, teisės viršenybės ir žmogaus teisių principais; tai užtikrintų Baltarusijos laisvę, nepriklausomybę ir spartesnį suartėjimą su Europos Sąjunga;
kreipiasi į Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Europos Parlamento vadovus, Europos Sąjungos ir NATO valstybių narių nacionalinius parlamentus bei vyriausybes ir:
1) ragina nepripažinti 2020 m. rugpjūčio 9 d. Baltarusijoje vykusių rinkimų rezultatų, o Aliaksandro Lukašenkos – teisėtu Baltarusijos vadovu;
2) kviečia reikalauti naujų, skaidrių ir demokratines procedūras atitinkančių Baltarusijos Respublikos Prezidento ir parlamento rinkimų, nutraukti prievartos naudojimą prieš taikius demonstrantus, nedelsiant paleisti visus kalinamus opozicijos bei pilietinės visuomenės atstovus, užtikrinti spaudos, susirinkimų ir kitas politines bei pilietines laisves Baltarusijoje;
3) siūlo nedelsiant sudaryti Europos Sąjungos tarpininkavimo Baltarusijoje misiją, kuri padėtų išspręsti politinę krizę ir sureguliuoti konfliktinę situaciją;
4) ragina įvesti sankcijas Baltarusijos pareigūnams, atsakingiems ar prisidėjusiems prie Baltarusijos Respublikos Prezidento rinkimų rezultatų klastojimo, pilietinių ir žmogaus teisių pažeidimų Baltarusijoje;
5) siūlo patvirtinti Europos globalų žmogaus teisių sankcijų režimą numatant Europos Sąjungos mastu asmenims, atsakingiems už žmogaus teisių ir laisvių pažeidimus bei kitus nusikaltimus, ribojamąsias priemones, tarp jų draudimą atvykti ir jų lėšų įšaldymą;
6) skatina aktyviai remti ir teikti tiesioginę paramą baltarusių nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms, iškilus būtinybei suteikti Baltarusijos piliečiams reikiamą prieglobstį Europos Sąjungos valstybėse narėse, apriboti bet kokią finansinę ar kitokią paramą valstybinėms Baltarusijos institucijoms;
7) ragina surengti neeilinį Europos Vadovų Tarybos posėdį padėčiai Baltarusijos Respublikoje aptarti, įskaitant ir Baltarusijos Astravo atominėje elektrinėje gaminamos elektros embargo visoje Europos Sąjungoje klausimą.