Naujo karinio poligono steigimo Lietuvoje planai aptarti Seimo jungtiniame Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Aplinkos apsaugos komitetų posėdyje. Po balandžio 26 d. vykusio susitikimo su Žemaitijos iniciatyvinės grupės ir bendruomenių, patenkančių į numatomas poligonui teritorijas, atstovais, Seimo nariai: Laima Nagienė, Valius Ąžuolas, Valentinas Bukauskas ir aš, kreipėmės į minėtus komitetus, kad kartu būtų diskutuojama dėl poligono vietos tikslingumo ir su tuo susijusių dokumentų keitimo. Svarstytas ir galimai Lietuvos bendrojo plano keitimas, nes jį rengiant padaryta daug viešąjį interesą neužtikrinančių, taisytinų sprendimų. Privalome rasti racionaliausius sprendimus! Suprasdami poligono svarbą Lietuvos saugumui, privalome įvertinti toje teritorijoje gyvenančių žmonių nuomonę, viešąjį interesą, žemių derlingumą, kitas ekonomines ir socialines aplinkybes. Posėdyje komitetų nariai pritarė Krašto apsaugos ministerijos rašte išdėstytai pozicijai, kad būtina „atlikti galimybių ir poreikio studiją dėl naujo karinio poligono ir karinio mokymo teritorijų įrengimo visoje Lietuvos teritorijoje ir studijos išvadose nustačius poreikį įrengti jį kitoje, ne vakarinėje Lietuvos dalyje.“ Kaip komitetų posėdžio tęsinys, Seimo narės Laimos Nagienės iniciatyva šiandien rengiama spaudos konferencija: „ Karinių poligonų steigimo ir plėtros Lietuvoje planavimo iššūkiai“, kurioje dalyvaus ne tik politikai, bet ir Žemaitijos bendruomenių bei Iniciatyvinės grupės atstovai.(Nuotraukoje – kartu su protesto akcijos dalyviais).