Šiluva pasitinka kiekvieną su savo ypatingu sakralumu, susilieja tikėjimas ir viltis lankantis Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietoje. Prieš 30 metų (rugsėjo 7 d.) čia meldėsi Popiežius Jonas Paulius II. Šiandien čia vyko nacionalinė mokslinė konferencija „Religijos, sąžinės, žodžio laisvė ir jos ribos: Šiluvos deklaraciją apmąstant“. Dėkoju organizatoriams už kvietimą dalyvauti šioje konferencijoje. Puikūs pranešimai, prasmingi pokalbiai stiprina ir telkia.
P.S. Šiluvos Deklaracija buvo paskelbta 2021 m. rugsėjo 12 d. Ji ragina gerbti pamatinius asmens ir visuomenės gėrius: -žmogaus gyvybę nuo prasidėjimo momento iki natūralios mirties;-vyro ir moters prigimtinį skirtingumą bei lygiavertiškumą;-šeimą, kylančią iš vyro ir moters santuokos, kraujo ir giminystės ryšių̨;-tėvų teisę pagal savo dorovinius principus auklėti vaikus;-sąžinės, religijos ir žodžio laisvę, kuri saugo visuomenę nuo totalitarizmo pagundų.