Dėkoju puikios konferencijos: „Pagalba vaikui ir šeimai: biopsichosocialinių paslaugų galimybės“ organizatorei Donatai Grakauskaitei Šličienei ir Pavenčių daugiafunkcinio centro direktorei Astai Leskauskienei, kurios vadovaujamame centre vyko minėta konferencija. Ačiū konferenciją sumaniai vedusiems gimnazistams Kotrynai Lučinskaitei ir Donatui Šiurkui. Ačiū visiems pranešėjams ir diskusijų dalyviams. Jūsų įžvalgos ir išmintis skatina įsiklausyti ir šiame ypatingo skubėjimo amžiuje atsinaujinti dvasiniam tobulėjimui, tiesiant bendrystės tiltus, padedant kitiems nugalėti sunkumus ir mylėti gyvenimą, kad mūsų Lietuvoje būtų kuo daugiau laimingų žmonių.