Dėkojame Laisvės gynėjams ir visiems geros valios žmonėms, kurie savo kilniais darbais kuria ir stiprina mūsų Tėvynę. Viešpatie, duok mums išminties išsaugoti ir deramai gerbti tai, kas buvo iškovota. Duok išminties nenuvilti tų, kurie žuvo, kovojo už mūsų Laisvę ir neleisk sumenkinti mūsų tautos vertybių – Nepriklausomybės, Kultūros, Kalbos.