Kuršėnų dvaro vasaros skaitykloje skambant smuikui, kurio muziką mėgo ir grojo pats poetas, atidaryta jam skirta paroda. Knygos, nuotraukos, poeto piešiniai ir asmeniniai daiktai. Kultūros centre – dainos ir muzika šaunių kolektyvų „Melodija“ ir „Salduva“, prisiminimai, poezijos skaitymas. Kuršėniškio, rašytojo ir knygų leidėjo ir Vacio Reimerio draugo Stasio Lipskio atvykimas iš Vilniaus ir naujos knygos „ Jis lieka, virtęs knygomis, su mumis…“ pristatymas bei Seimo nario Stasio Tumėno, Šiaulių rajono vicemero Česlovo Greičiaus ir gausaus būrio kuršėniškių dalyvavimas labai praturtino šventę. Vacys Reimeris – bibliotekininkas, poetas, dailininkas, pirmasis Kuršėnų miesto garbės pilietis, visada skubėdavo į susitikimus su savo kraštiečiais, buvo labai dėmesingas savo gimtinei. Prisiminėme ir dažnai jo deklaruojamą eilėraštį: „..Lėtai pro Kuršėnus srovena Venta. Čia gimęs, kiekvienas tarti galėtų: o žeme gimtoji – auksine, molėta, – tu mūsų širdy ir brangi, ir šventa!“ – lyg priminimą didžiuotis, mylėti savo kraštą ir tarnauti jo žmonėms. Kiek išminties sudėta į jo kūrybą! „Diena kiekviena pilna amžinybės vertės, tik gyvendamas stenkis nenumirti anksčiau mirties“ ( iš eil. „Iki saulėlydžio“)Dėkingi poeto Vacio Reimerio šeimai už dovanotą poeto rašomąjį stalą ir kitus asmeninius daiktus, kurie suras tinkamą vietą baigiamoje renovuoti bibliotekoje Kuršėnuose.

(Nuotraukos: Ritos Žadeikytės ir Rimos Baškienės)