Kurtuvėnai. Menininko Dainiaus Trumpio parodos  „Jungtys” pristatymas ir pokalbis su režisieriumi Gyčiu Padegimu apie jo knygas, teatrą ir žmonių tarpusavio santykius, apie būtinybę savo mintis, jausmus nukreipti veiksmingam nusiteikimui kurti gėrį, kuris sunaikina viską griaunantį pyktį. Apie Gyčio Padegimo knygoje  „Pirmeiviai” aprašytą tikrą demokratą Prezidentą Kazį Grinių, jo paprastumą ir darbus, kurie šviečia meile Lietuvai ir jos žmonėms, apie būtinybę branginti, saugoti vienas kitą ir neprarasti tikėjimo. Ši diskusija tapo gražia įžanga į Kurtuvėnuose vykusius ir mus dvasiškai pakylėjusius Šv. Jokūbo atlaidus.
Dėkoju Kurtuvėnų klebonui Mariui Dygliui, netikėtai pakvietusiam tarti žodį Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje po mišių ir galimybę padėkoti šio krašto žmonėms už gražius ir prasmingus darbus, už amžinųjų vertybių puoselėjimą bei gražią bendruomenės ir klebono bendrystę. Linkiu taikos Lietuvoje ir kuo greitesnės karo baigties Ukrainoje, linkiu gražių tarpusavio santykių, kurie telktų ir vienytų žmones.
Puikių teatrų pasirodymai ir antrąją festivalio dieną džiugino žiūrovus bei skatino susimąstyti apie gyvenimo prasmę. Rokiškio liaudies teatro spektaklis apie Matildos Olkinaitės biografiją  „Nutildytos mūzos” ( režisierė Neringa Danienė) pripažintas festivalio nugalėtoju. Sveikinu!