Gegužės 22 diena primena mums apie prieš 75 metus Sovietų Sąjungos okupacinio režimo vykdytus didžiausius XX amžiaus trėmimus Lietuvoje. 1948 metų gegužės 22 – 23 dienomis per prievartą ištremti 40 tūkstančių Lietuvos gyventojų – 11365 šeimos, iš jų beveik 12 tūkstančių vaikų. Daug tremiamų žmonių žuvo per trėmimo akcijas, daug kūdikių ir mažamečių vaikų, senyvo amžiaus žmonių mirė nuo ligų į tremties vietas vežami gyvuliniais vagonais antisanitarinėmis sąlygomis ar dėl maisto trūkumo. Dėl nepakeliamo darbo, žmogui netinkamų, neįprastų ir alinančių buities ir sanitarinių sąlygų, prasto ir menko maisto, ligų daug mūsų šalies piliečių mirė tremtyje, dar didesnė tremtinių dalis visam likusiam gyvenimui buvo suluošinta fiziškai, psichologiškai ir dvasiškai.
Jautrus ir šiurpią istoriją menantis minėjimas vyko Kuršėnų Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje ir prie tremtinių kryžiaus Kuršėnuose.
Seimas neseniai priėmė rezoliuciją „Dėl sovietų okupacinės valdžios ir Lietuvos komunistų partijos organizuotų bei vykdytų Lietuvos gyventojų trėmimų“, kviečiančią Lietuvos Respublikos institucijas, atsakingas švietimo ir ugdymo įstaigas pasirūpinti Lietuvos kovų ir kančių istorijos, sovietų okupacinio režimo ir komunistų partijos nusikalstamos veiklos viešinimu, Lietuvos gyventojų trėmimų atminimu, kurie neabejotinai turi sąsajas su šiandieninės Rusijos Federacijos vykdoma ukrainiečių ir jų vaikų tremties, genocido, karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui atminimu.
Padėka puikiems mokytojams ir mokiniams už gilaus apmąstymo kupinus rašinius, jų skaitymą bei laiškus tremtiniams. Ačiū už maldas, dainas ir meilę Lietuvai.